Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tema: Energi

Fornybar energi i intelligente kraftnett

Tekst av Bjørn Borgaas Publisert: 16. aug. 2012

Det gjøres spennende forsøk med fornybar energi i intelligente kraftnett i Tyskland, "Smart country"

Tradisjonelt har kraft blitt produsert i få og store kraftverk. Derfra distribueres den til forbrukere via et nett, enkelt sagt med produsenter i den ene enden av nettet og de mange forbrukerne i den andre. Spenningen er høyest hos produsenten og trappes gradvis ned mot forbrukernes typisk 220V. Kraftproduksjon fra fornybare energikilder vil ha en annen topografi, på produsentsiden. Det vil komme inn mange, og til dels små produsenter. De vil ha ulike karakteristika på sine leveranser. Det vil oppstå et stort antall forskjellige produksjons- og forbrukssituasjoner. Nettet vil bli stilt overfor nye og til dels store utfordringer når et gjelder fordeling av kraft. Man vil aldri kunne kompromisse på leveringssikkerhet. Her ligger det en mengde utfordringer!

I Tyskland prøver man nå ut praktiske løsninger på denne oppgaven, et «intelligent» nett. Et treårig forsøksprosjekt «Smart country» har nå gått i ett år, med svært gode resultater, skal vi tro RWE Deutschland . Det fortjener å bli referert.

Innen et 170 km2 stort område rundt Bitburg, for øvrig nesten verdensberømt for sitt Bitburger-øl, er det etablert et ”intelligent” nett som kobler sammen et stort antall kraftprodusenter (bl.annet vindgeneratorer, 48 solcellekraftverk, og ett biogassfyrt kraftverk). Nettet tar selvfølgelig også kraft fra høyspenningsnettet. Det er ikke sagt noe om hvor mange husstander som omfattes av forsøket, men basert på befolkningsdata er det rimelig å regne med ca 6 000 husstander. Vi snakker dermed om et totalt forbruk på omtrent 100 GWh per år.

Nettet erstatter det tidligere lokale fordelingsnettet, men er bygget ut til dobbelt kapasitet for å kunne håndtere de mange forskjellige situasjonene som vil oppstå. Det er blitt en «power highway». Nettet overvåkes på 20 punkter, og nett og de lokale kraftprodusentene styres i sanntid. Det er installert et antall spenningsregulatorer på strategiske steder. Highway’en er bygget opp slik at områder og kraftprodusenter kan isoleres. En høy grad av segregering og styring er nødvendig for å kunne håndtere et stort antall situasjoner hva angår produksjon og forbruk.

Intelligente kraftnett
Lagertank for metangass fra gjødsel

Det biogassfyrte kraftverket startes opp i situasjoner hvor vind og sol ikke dekker behovet. Det er bygget på en bondegård, og brenner metan dannet fra lokal gjødsel. Det spesielle med dette anlegget er at det har en stor lagertank, vist på bildet, som kan akkumulere gassen i de periodene det ikke er behov for kraften. Dette er første gang et biogassanlegg brukes til energilagring i Tyskland.

Ifølge prosjektledelsen er nettet selvforsynt store deler av tiden, altså det tar oftest ikke kraft fra høyspentnettet. Leveringssikkerhet under alle forhold er høyt prioritert og den skal være tilfredsstillende. ABB og Dortmunds tekniske universitet deltar i prosjektet. Det er beskrevet at prosjektet har kostet ca 50 millioner kroner, hvorav noe over halvparten er finansiert av Tysklands Økonomi- og teknologiministerium.

Desentralisert kraftproduksjon er mulig.

Les også