Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Et grønt tre mellom moderne glassfasader

Tema: Energi

Er det liv laga for det grønne skiftet?

Oppdatert: 8. des. 2021 Streaming

Ja, og det skjer nå! Hør hva Agder Energi tenker og gjør for å bidra til det grønne skiftet.

Agder Energi leverer ren, fornybar energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. De legger til grunn at vannkraften er en viktig forutsetning for at Norge skal lykkes med overgangen til et fullelektrisk og bærekraftig samfunn.

Faggruppe for energi, industri og miljø i Tekna inviterte Øyvind Stakkeland, direktør for Rammevilkår i Agder Energi AS til å fortelle hva Agder Energi gjør for det grønne skiftet:

– Det er åpenbart at sterkere innsats må til, for per i dag er vi ikke i nærheten av å kutte klimagassutslippene nok til å begrense oppvarmingen til godt under 1,5 grader. Og Hurdalsplattformen beskriver ikke en rask nok omstillingstakt, sier Øyvind Stakkeland, direktør for rammevilkår i Agder Energi AS.

Han mener at vi egentlig vet godt hva som skal til, at vi må fase ut fossil energibruk og ta i bruk fornybar energi overalt der det er mulig. Så enkelt, og så vanskelig.

– Norge er sjeldent privilegert. Ikke bare fordi vi gjennom vår regulerbare vannkraft allerede har tilgang til en forutsigbar, fornybar energikilde. Vi har i tillegg mulighet til å utvikle næringer som vil være bærekraftige også i en verden som når målene om å begrense en skadelig oppvarming. Det kan dreie seg om å utnytte vinden som blåser til havs til å produsere mer fornybar kraft, eller om å etablere ny kraftintensiv industri som tar den fornybare kraften i bruk, som for eksempel batteriproduksjon, sier han.

Les også