Svalbard energiforsyning

Energibloggen

Energiforsyning på Svalbard

Tekst av Tove Rodahl 24. apr. 2019 Streaming

Energiforsyniong på Svalbard - Hvordan skal denne sikres når gruvedriften legges ned? FEIM inviterer til diskusjon. Er kjernekraft en løsning?

Hvordan skal man sikre en energiforsyning på Svalbard når gruvedriften legges ned?

Foreløpig holdes en kullgruve i drift på Svalbard for å dekke energibehovet lokalt. Kull er ikke forenelig med norsk klimapolitikk. Hvilke andre muligheter finnes det for energiforsyning på Svalbard? Er det her vi bør satse på kjernekraft med Thorium?

FEIM inviterte til foredrag og diskusjon 24. april

Foredragsholderne Per Ivar Wethe og Kjell Traa presenterte problemstillingen og eventuelle løsningsforslag for denne utfordringen.

Se opptak fra presentasjonene og diskusjonen

Hans Borchsenius introduserer temaet og foredragsholderne

 

 

Kjell Traa
Kjell Traa, sivilingeniør fra NTH har hatt en rekke ledende stillinger i Statoil fra 1983 til han pensjonerte seg i 2001. Etter dette har han drevet egen konsulentvirksomhet.
Energiforsyning på Svalbard (Del 3)

 

Per Ivar Wethe
Per Ivar Wethe, cand.real i fysikk fra Universitetet i Oslo er tidligere forsker, informasjonssjef og overingeniør (nukleær sikkerhet) ved Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller.

Seniortanken – Kjernekraft Svalbard

 

Spørsmålsrunde og diskusjon

 

 

Se opptak fra flere arrangementer i skjæringsfeltet mellom energi og klimaSeniortanken – Kjernekraft SvalbardEnergiforsyning på Svalbard (Del 3)

Les også

Relaterte kurs og arrangementer