Vanndam

Energibloggen

Eksport av elektrisk energi, eller bruk hjemme i norsk kraftkrevende industri?

14. apr. 2021 Streaming

Hvilke rammebetingelser trenger vi for at det blir investert i utvikling av mer og grønnere industri i Norge?

Verden skal omstilles til å produsere og å bruke fornybar energi. Norge har et unikt utgangspunkt ved at vi har nesten 100 prosent fornybar kraftproduksjon i dag og veldig gode muligheter til å produsere mer. Vår utfordring er å omstille forbruket av energi og å samtidig øke verdiskapingen. Likevel har vi en intens debatt om hvorvidt vi har nok strøm , om vi skal eksportere strøm eller bruke den til å utvikle mer og grønnere industri her hjemme.

Om foredragsholderne:

Jon Erling Fonneløp og Kristian Blindheim jobber med energiomstilling i Energi Norge og kommer for å innlede om hvilke rammebetingelser som må på plass for at Norge skal lykkes med en grønn omstilling og samtidig sørge for økt verdiskaping. Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer