Brann

Energibloggen

Brannfarlige kuldemedier

Tekst av Tove Rodahl 29. mai 2018 Streaming

I nær fremtid vil mange tradisjonelle kuldemedier være historie. Derfor må vi lære oss hvordan vi bruker morgendagens kuldemedier, der brannfarlige medier kommer til å ha vesentlig andel. Disse har nemlig lav drivhuseffekt og slike anlegg kan tilby høye energivirkningsgrader.

Norsk Kjøleteknisk Forening inviterte til fagmøte om Sikker bruk av brannfarlige kuldemedier
29.mai. Foredragsholder var Johan B Langfeldt, Neodesign.

Se opptak fra fagmøtet:

Se opptak fra tidligere arrangementer i regi av Norsk Kjøleteknisk Forening – eller se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen fagområdet Energi og klima eller olje og gass.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer