Rør og ventiler

Energibloggen

Beregne trykkfall i rør og ventiler

Tekst av Tove Rodahl 27. feb. 2019 Streaming

Se opptak fra fagtreff i Norsk Kjøleteknisk forening

 Morten Juel Skovrup, Global Applications Excellence Manager fra Danfoss Cooling kom til Norsk Kjøleteknisk Forening 27. februar og snakket om hvordan trykkfall i rør og ventiler beregnes.

Morten snakket om:

  • Beregningsgrunnlag – hva er forutsetninger og antagelser i formlene
  • Strømning i rør
  • Ventiler
  • To-fase strømning i rør og ventiler

Opptak fra foredraget:


Se opptak fra tidligere NKF-arrangementer

Les også

Relaterte kurs og arrangementer