Energibloggen

10 år etter Fukushima Daiichi-ulykken

Tekst av Per Ivar Wethe 11. mars 2021

Det er nå ti år siden Japan ble rammet av det største jordskjelvet i japansk historie, og det 4. største i verden siden moderne jordskjelv - observasjoner begynte i 1900.

FUKUSHIMA DAIICHI

11/3/2011 – 11/3/2021
Jordskjelvet varte i nesten 6 minutter, flyttet de østlige deler av Japan nesten 4m nærmere Nord-Amerika, gjorde dagen 1,8µs kortere pga. masseforflytninger og vippet jordaksen ca. 25cm! Deretter fulgte en flodbølge som feide inntil 10km inn i landet (Sendai), oversvømmet mer enn 500km2 , og etterlot seg over 20 000 drepte og skadde. Dette er den egentlige katastrofen.

Tsunamien smadret også sikkerhetssystemene i og rundt kjernekraftverket Fukushima Daiichi, både fordi den ytre strømforsyningen til anlegget ble ødelagt og anleggets egne diesel - anlegg ble oversvømmet.

Mangel på sikkerhetskrav

Den umiddelbare årsaken: Et ekstremt kraftig jordskjelv etterfulgt av en ekstrem tsunami, men den bakenforliggende årsaken, «The Root Cause», er relativt enkel: Mangel på adekvate sikkerhetskrav dvs. alt for liten oppmerksomhet om «stedsspesifikke risikofaktorer». Tsunamier var ikke brukt som dimensjonerende uhell for Fukushima – anlegget, og hadde heller ingen dominerende plass i de japanske sikkerhetskravene. Anleggene ble heller ikke oppgradert på linje med tilsvarende amerikanske anlegg i 1980 – årene, og japanske sikkerhetsmyndigheter lot til de enkelte kraftselskapene beslutte om innføring av nye krav. Hele det japanske sikkerhetsregimet er i dag endret med myndighetene som en pågående og involverende part.

Frem til i dag har UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) publisert flere store sammenstillinger av alt relevant materiale omkring Fukushima – ulykken. Den sist oppdaterte ble publisert 9. mars i år, og omfatter alt tilgjengelig vitenskapelig materiale publisert tom. 2019. Hovedkonklusjonen er fortsatt at det på bakgrunn av de aktuelle stråledosene fra det radioaktive utslippet ikke er grunnlag for å regne med noen økning i helseskader direkte knyttet til stråling. Det er registrert en viss effekt på landbaserte og marine økosystemer, men disse er av lokal og forbigående natur.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer