Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tema: Energi

10 år etter Fukushima Daiichi-ulykken

Tekst av Per Ivar Wethe Publisert: 11. mars 2021

Det er nå ti år siden Japan ble rammet av det største jordskjelvet i japansk historie, og det 4. største i verden siden moderne jordskjelv - observasjoner begynte i 1900.

FUKUSHIMA DAIICHI

11/3/2011 – 11/3/2021
Jordskjelvet varte i nesten 6 minutter, flyttet de østlige deler av Japan nesten 4m nærmere Nord-Amerika, gjorde dagen 1,8µs kortere pga. masseforflytninger og vippet jordaksen ca. 25cm! Deretter fulgte en flodbølge som feide inntil 10km inn i landet (Sendai), oversvømmet mer enn 500km2 , og etterlot seg over 20 000 drepte og skadde. Dette er den egentlige katastrofen.

Tsunamien smadret også sikkerhetssystemene i og rundt kjernekraftverket Fukushima Daiichi, både fordi den ytre strømforsyningen til anlegget ble ødelagt og anleggets egne diesel - anlegg ble oversvømmet.

Mangel på sikkerhetskrav

Den umiddelbare årsaken: Et ekstremt kraftig jordskjelv etterfulgt av en ekstrem tsunami, men den bakenforliggende årsaken, «The Root Cause», er relativt enkel: Mangel på adekvate sikkerhetskrav dvs. alt for liten oppmerksomhet om «stedsspesifikke risikofaktorer». Tsunamier var ikke brukt som dimensjonerende uhell for Fukushima – anlegget, og hadde heller ingen dominerende plass i de japanske sikkerhetskravene. Anleggene ble heller ikke oppgradert på linje med tilsvarende amerikanske anlegg i 1980 – årene, og japanske sikkerhetsmyndigheter lot til de enkelte kraftselskapene beslutte om innføring av nye krav. Hele det japanske sikkerhetsregimet er i dag endret med myndighetene som en pågående og involverende part.

Frem til i dag har UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) publisert flere store sammenstillinger av alt relevant materiale omkring Fukushima – ulykken. Den sist oppdaterte ble publisert 9. mars i år, og omfatter alt tilgjengelig vitenskapelig materiale publisert tom. 2019. Hovedkonklusjonen er fortsatt at det på bakgrunn av de aktuelle stråledosene fra det radioaktive utslippet ikke er grunnlag for å regne med noen økning i helseskader direkte knyttet til stråling. Det er registrert en viss effekt på landbaserte og marine økosystemer, men disse er av lokal og forbigående natur.

Les også