Arendalsuka

IKT-bloggen

Usikkerhet om sikkerhet – hvem skrudde av serveren?

Tekst av Tove Rodahl 17. aug. 2017 Streaming

Cyberkriminalitet, masseovervåkning, kritisk infrastruktur, hacking og et generelt helt annerledes trussel- og risikobilde vil utfordre nasjonale myndigheter og samfunnet vårt i fremtiden. Hvordan er vi rustet til å møte disse utfordringene?

IT-sikkerhet var et hett tema under Arendalsuka 2017.

Tekna organiserte debatt med tittelen: usikkerhet om sikkerhet – hvem skrudde av serveren.

Tekna studentene varmet opp til debatten med et panel av ungdomspolitikere:
En ting dette panelet var enige om, er at vi utdanner alt for få innen IT-sikkerhet.


«Små barn får en hjelm når de lærer å sykle, mens de får bare IPaden i hånden uten å sikres»

Tema for debatten: Usikkerhet om sikkerhet – hvem skrudde av serveren?
Cyberkriminalitet, masseovervåkning, kritisk infrastruktur, hacking og et generelt helt annerledes trussel- og risikobilde vil utfordre nasjonale myndigheter og samfunnet vårt i fremtiden. Hvordan er vi rustet til å møte disse utfordringene?

Berit Svendsen, Telenor, uttrykte en usikkerhet om nasjonen Norge er skikket for et alvorlig cyberangrep og om ressursene vil finne hverandre i en krisesituasjon. Foreløpig er vi ikke gode nok, mener hun.

Olav Lysne hevdet at det nå er teknologisk og økonomisk mulig å overvåke hele Norges samfunn 24/7. Vi er den første generasjonen som må håndtere dette, sa han.

Så og si alle var enige om at teknologer mangler i styrerommene. Lysne hevdet at det tas pussige beslutninger pga manglende kompetanse i toppledelse. Lise var selvfølgelig glad for dette, på vegne av Teknas 72 000 teknologer. Medlemmene våre ser på seg selv som en del av løsningen: Slipp dem til!, sa hun. Allikevel ønsket hun ikke en profesjonskamp, men hun slår et slag for felles nasjonale kriterier. – Slutt og prat og begynn å gjør, sa hun.

Bjørn Erik Thon minnet om at datasikkerhet og personvern handler om så uendelig mye mer enn teknologi. Han var opptatt av at datasikkerhet måtte ut av datarommet og inn i styrerommet.

Se opptak av den spennende paneldebatten (dessverre går bildet i svart ved noen anledninger):

Deltakere i panelet: Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, Olav Lysne, leder av Lysne I og Lysne II-utvalget og direktør i Simula, Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, Roar Thon, fagdirektør sikkerhetskultur, NSM, Einar Lunde, avdelingsdirektør, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer