Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en lege og medisinsk utstyr

Tema: IKT

IoT i medisinske anvendelser

Oppdatert: 4. mai 2021 Streaming

"Internet of things" (IoT) handler om alle tingene rundt oss som kan kobles til internett. Når de er koblet til nettet kan de snakke sammen og kommunisere med omgivelsene.

Sammenkobling av utstyr via internett opp mot «skyen» blir vanligere og en konkurransefordel, også innen medisinske anvendelser, og fører til utfordringer blant annet i forhold til ulik lovgivning.

Utvikling av medisinsk utstyr innebærer å etterleve lovgivning som i mange tilfeller er vel så krevende som den tekniske utviklingen av utstyret. Sammenkobling av utstyret via internett gir nye utfordringer.

I første del av foredraget forteller Espen Westgaard om blodtrykksmåleren fra Datek. Datek Smart Health har sammen med Sintef Digital og Ullevål Universitetssykehus mål om å tilby en ny type blodtrykksmåler i markedet som baserer seg på sensorteknologi og maskinlæring. Espen deler noen av erfaringene så langt rundt utviklingen av et medisinsk produkt, knyttet til regulatoriske krav, klinisk testing, programvare som medisinsk utstyr og tanker rundt det nye EU-regelverket for medisinsk utstyr – Medical Device Regulation – som trer i kraft 26. mai i år.

I andre del av foredraget forteller Ragnar Løken om hvordan GDPR-loven gir konsekvenser for lagring og beskyttelse av personopplysninger og helsedata. GDPR er etablert av EU og ble norsk lov i juli 2018. Dette er en kraftig innstramming av regelverket for håndtering av personinformasjon. Ragnar går gjennom hva som er personinformasjon, de viktigste elementene i GDPR, personers rettigheter, brudd på regelverket, samt hva som kreves for etterlevelse.

Les også