IKT og infrastruktur

IKT-bloggen

Betydningen av big data og IoT for samferdsel

Tekst av Inge Harkestad 28. nov. 2017 Streaming

Ny teknologi er i ferd med å snu opp ned på morgendagens samferdselssektor. Hva betyr dette for samfunnet? Hvordan påvirkes forretningsmodellene? Og hva er de organisatoriske utfordringene? Tekna tar debatten.

Ny teknologi er i ferd med å snu opp ned på morgendagens samferdselssektor. Hva betyr dette for samfunnet? Hvordan påvirkes forretningsmodellene? Og hva er de organisatoriske utfordringene? Tekna tar debatten 28. november.

De viktigste teknologitrendene
– Det er vanskelig å vite nøyaktig hvilke teknologier som får størst betydning, sier Gunnar Johansson, IBMs transportindustrileder for Norden. – Men vi vet at tingenes internett (IoT), stordata (big data), skytjenester, plattformer og kognitiv teknologi får mye å si.

På kveldsmøtet «Betydningen av big data og IoT for samferdsel» 28. november, kom Gunnar Johansson nærmere inn på potensialet til disse teknologiene:
20171128-sven-gunnar-johansson-transport-insight-technology (PDF)

Nye, store datamengder
I dag er det blant annet langt flere datakilder enn tidligere. Christian Weber i Transportøkonomisk Institutt vet mye om både potensialet og utfordringene ved å ta disse i bruk.

– De nasjonale reisevaneundersøkelsene som vi benyttet tidligere, er i ferd med å bli mindre relevant, forteller han. – Hvis vi ser på tellepunkter i veiene, bompengepasseringer, Ruters reisedata og så videre, får vi et langt bedre og mer komplett bilde av hvordan folk reiser. Aktørene som sitter på slike data er prinsipielt positive til å dele, men når vi skal ta dem i bruk, ser vi at vi støter på flere utfordringer av både etisk og praktisk art.

20171128 – Christian Weber – SmartChange (PDF)

Maskinlæring og tingenes internett forbedrer punktligheten
Et selskap som ser mulighetene ved den teknologiske utviklingen, er Bane NOR.

– Vi bruker maskinlæring og IoT til prediktivt vedlikehold, sier Bane NORs konserndirektør for digitalisering og teknologi, Sverre Kjenne. – På den måten kan vi oppdage tilløp til feil og iverksette tiltak før feilen blir stoppende, og dermed redusere effekten av signalfeil og forbedre punktligheten.
20171128-sverre-kjenne-big-data-i-jernbanen (PDF)

I tillegg til utdypningene av temaene ovenfor, ble det diskutert hvordan teknologien vil påvirke samferdselssektoren og hvilke utfordringer aktørene vil møte.
Se paneldebatten:

 

Møtet var et samarbeid mellom Tekna Big Data, Tekna Jernbane, ITS Norge og NVTF – Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer