Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kanalstrategi med piler

Tema: IKT

Digital nettstrategi, når målet er synlighet

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 27. jan. 2016

En god nettstrategi bruker de relevante sosiale mediene, eller kanalene, basert på deres egenskaper, på en planlagt og god måte, for å nå det overordnede målet. Her er målet synlighet.

Modellen ovenfor illustrerer egenskapene til de sosiale kanalene og hvordan de kan brukes til å bygge opp synlighet for kjernekanalene ved å lenke innover i modellen.

Hvordan skal vi bli funnet på nett? – av de som ikke kjenner oss fra før?

Den digitale nettstrategien må bygge opp under et mål. Her tenker jeg at målet er synlighet. Det vil si størst mulig søketrafikk = størst mulig oppmerksomhet, som igjen gir kunde-/medlemsvekst.
En god nettstrategi bruker de relevante sosiale mediene, eller kanalene, basert på deres egenskaper, på en planlagt og god måte, for å nå det overordnede målet.

Modellen

Nettsiden er kjernekanalen. Det er den vi bygger opp synlighet for. Det er vår viktigste kanal. På den skjer de viktigste «konverteringene» (Bli medlem, kjøp kurs, kjøp produkt,..). Den skal ut og konkurrere om synlighet.
Etter nettsiden kommer bloggen, som har mange av nettsidenes egenskaper og som er en sterk støttespiller for å bygge opp synlighet. Blogger kommer generelt lettere høyt opp i søkeresultater, enn det nettsidene gjør. Blogger er gode på å kategorisere innhold og ikke minst kan man diskutere, komme med ulike meninger der.
LinkedIn har mange av de samme egenskapene, men vi kontrollerer ikke mediene som ligger utenfor bloggene i modellen. Vi agerer på andres land og det er andre aktører som eier dataene og interaksjonene.

Egenskapene til mediekanalene kan grovt sett knyttes til plass, tid og kontroll.

Plass

På nettsiden er det ubegrenset med plass som gir mulighet for stor innholdsrikdom. Plassen minker utover i modellen og ender med 140 tegn på Twitter.
Innholdet er typisk tekst, bilder, video og lenker.

Tid

På nettsiden legger vi det stabile innholdet som kan bli liggende lenge (unntak: automatisert publisering med utløpsdato).
Aktualitetet øker utover i modellen. PÅ bloggen beskriver vi gjerne ting som vil skje senere. På Facebook beskriver vi gjerne det som skjer i kveld, mens på Twitter og Instagram er vi tilstede NÅR det skjer.

Også dialogen krever raskere respons utover i modellen. Bruk av kanalene krever at organisasjonen er parat til å svare.

Kontroll

Det er ingen tvil om hvem som er avsender på nettsiden. Det er kontroll på hva som sies og det brukes en formell tone.
Utover i modellen er det mere plass til interaksjon, ulike meninger og diskusjon. Tonen er mer uformell. Vi har mindre kontroll over diskusjonen.

Lenke innover i modellen. Om mulig, helt inn til kjernen

Innhold som legges på de sosiale kanalene utover i modellen har kortere levetid. Nyhetene fyker forbi, men gir oppmerksomhet hos stadig nye mottakere.
Denne oppmerksomheten bruker vi ved å, i størst mulig grad, lenke innover i modellen og dermed bygge opp synlighet for nettressursene vi har kontroll på, nettsiden og bloggene.
Jo mer oppmerksomhet, jo mer trafikk, jo mer synlighet, jo mer oppmerksomhet,….. en positiv spiral.

Kom gjerne med innspill og synspunkter til modellen og strategien.

Vil du vite mer om hva Tekna tilbyr innen digitalisering og IKT?.

Les også