Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av et øye med kretskort lagt over

Tema: IKT

Cybersikkerhet

Publisert: 8. juni 2020 Streaming

Er skytjenester sikkert? Hvordan organiseres operativ sikkerhet for å møte dagens trusselbilde?

Vi kan tilby to foredrag;

1. Er skytjenester sikkert?


v/Hans Christian Pretorius, Executive Director i KPMG

Sikkerhet, bør sammen med andre effektmål, være en driver for tjenesteutsetting. Gitt at virksomheten har vurdert risiko og gjennomført tiltak for å håndtere risiko, vil tilgangen til store profesjonelle virtualiserte plattformer og sikkerhetsmiljø hos driftsleverandøren erfaringsmessig gi bedre sikkerhet, fordi kompetansen er større, sikringstiltakene er flere, og tjenester og løsninger i bruk er løpende oppdatert. Men hva er det da som gjør sky usikkert? Erfaring viser at manglende modenhet hos selskapene som gjennomfører tjenesteutsetting ofte er det den største risikoen. Foredraget vil fokusere på hva selskapene selv må gjøre for å ivareta sikkerhet i en tjenesteutsettingsmodell.

2. Hvordan organisere operativ sikkerhet for å møte dagens trusselbilde?


v/Marianne Aas, Director KPMG

Med modernisering av samfunnet digitaliseres virksomheter og industri i stadig økende grad. Dette kan føre til høyere effektivitet, nyskaping og bedre lønnsomhet. Samtidig blir vi med dette også mer sårbare for digitale angrep fra en rekke trusselaktører med ulike motiv. Kjennskap til kompleksiteten i trusselbildet i det digitale rom og utfordringene dette medfører er viktig for å være i stand til å prioritere og organisere det operative sikkerhetsarbeidet i enhver virksomhet.

Se opptak fra foredrag 10.juni:

 

Faggruppe for Energi, industri og Miljø (FEIM) 
Dette arrangementer er i regi av FEIM i Tekna Oslo avdeling. Formålet til FEIM er å stimulere til debatt og økt kunnskap/forståelse av spørsmål knyttet til energi, industri og miljøproblematikk. Ønsker du å være medlem i faggruppen, gjøres det enkelt i forbindelse med påmeldingen til arrangementet. Dette er helt kostnadsfritt!

Les også