Aktuelt

Vil løfte lektorene med nytt lønnssystem

3. sep. 2020

Over 20 prosent av lærerne i videregående skole har ikke godkjent lærerutdanning. For å løse rekrutteringsutfordringene i skolen må vi tenke nytt om lønnssystemet, krever Akademikerne i kommuneoppgjøret.

Torsdag klokken ett gikk startskuddet for forhandlingene i KS-området. Tekna forhandler gjennom Akademikerne, som går inn i forhandlingene med ett hovedkrav: At lektormedlemmene får forhandle lønnen sin lokalt, som er vanlig i resten av arbeidslivet.

Profilbilde av Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune
Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune. Foto: Samfunnsviterne

- Akademikerne har over flere år jobbet for å endre lønnssystemet for lektorene i videregående skole. Skolens kvalitet er i stor grad avhengig av læreren i klasserommet. Da er det bekymringsfullt at nye tall viser at over 20 prosent av lærerne på videregående skole ikke er kvalifisert for å undervise. Vi må tenke nytt, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

I dag lønnes lektorene og lærerne i sentrale forhandlinger, et system som gir den enkelte skole og fylkeskommunenes få muligheter til å lønne sine ansatte for å tiltrekke og beholde riktig kompetanse.

- Det er store regionale forskjeller rundt om i landet, der noen fylker har større rekrutteringsutfordringer enn andre. Med lokale forhandlinger kan den enkelte skole bruke lønn som et reelt verktøy for å sikre seg den kompetansen de trenger, sier Birkenhagen.

Etter fjorårets oppgjør har Akademikerne sammen med KS og de andre arbeidstakerorganisasjonene kartlagt lønnsutviklingen for ansatte i skolen de siste årene. Konklusjonen er at lærergruppen har hatt en gjennomgående svakere lønnsvekst enn andre kommuneansatte: Fra 2010-2019 hadde andre kommuneansatte en lønnsvekst på 43,4 prosent, mot 32,3 for ansatte i skolen.

- Lektorer er i tillegg den gruppen som verdsettes lavest blant høyere utdannede. Årevis med svak lønnsutvikling viser at det er selve lønnssystemet som er problemet, der de gang på gang blir nedprioritert i sentrale forhandlinger. At norsk skole lykkes med å sikre kompetente og engasjerte lærere i klasserommet er selve nøkkelen til kvalitet – og avgjørende for å gjøre norske elever klare for et stadig mer komplekst og krevende arbeidsliv.

Reelle forhandlinger for medlemmene

For alle andre medlemmer i Akademikerne foregår forhandlingene i KS-området lokalt.

- Kommunene og fylkeskommunene er avhengig av høy kompetanse for å levere gode tjenester til innbyggerne. Det er viktig at forhandlingene brukes for å sikre dette. Vi er i en spesiell tid, men det er like viktig i år at det gjennomføres reelle forhandlingene, sier Birkenhagen. 

Tekna har omlag 700 lærere i videregående skole.

Forhandlingsfrist er satt til 15.september.

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer