Profilbilde av president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg

Aktuelt

Utsetter e-lovens deler om tilrettelagt innhenting

18. nov. 2020

Regjeringen utsetter delene av etterretningsloven som omfatter tilrettelagt innhenting. – Dette er fornuftig. Det er avgjørende at loven balanserer hensynet mellom sikkerhet og individuelle rettigheter, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Det er innføringen av kapittel 7 og 8 i etterretningsloven som nå er utsatt. Disse kapitlene omhandler tilrettelagt innhenting av grensekryssende datamateriale, og EU-domstolens tolkning av loven var avgjørende for at innføringen av kapitlene ble utsatt.

- Vi har i våre innspill advart mot denne delen av loven, og det er godt at EU-domstolen deler Teknas syn. Slik lovforslaget var, mener vi det ikke ivaretok hensynet til personvern i tilstrekkelig grad. Vi har argumentert for at innhentingen av informasjon ikke inneholder gode nok teknologiske og prinsipielle refleksjoner, sier Randeberg.

Tekna-presidenten håper myndighetene nå vil bruke tiden til å se nærmere på de teknologiske og juridiske innspillene som er gitt, hvor de inngripende sidene ved loven er påpekt.

Les også