Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kristian Svartveit, Teknas hovedtillitsvalgt i statlig sektor, reagerer på at de ansatte ikke er blitt mer involvert i arbeidet med en omorganisering av den sentrale helseforvaltningen.

Politisk

Reagerer på hemmelighold i helsedepartementet

Publisert: 10. mai 2023

Tekna er kritisk til at en omorganisering av landets helseforvaltning besluttes over hodet på de ansatte, bak lukkede dører i Helse- og omsorgsdepartementet. – Vi reagerer på den totale mangelen på involvering, sier Kristian Svartveit, Teknas hovedtillitsvalgt i statlig sektor.  

Nå skal rapporten om organisering av helseforvaltningen legges fram for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett torsdag 11. mai.

Det skjer uten at de ansatte får komme med faglige innspill eller se rapporten som beslutningene hviler på, på tross av innsynsbegjæring.  

Tekna mener det er en svært kritikkverdig prosess, og har sammen med Legeforeningen, Samfunnsviterne, Forskerforbundet og Econa bedt Stortinget om å utsette behandlingen av regjeringens forslag til omorganisering til alle berørte parter er blitt hørt og saken er blitt skikkelig belyst. 

De fem fagforeningene organiserer nærmere 1.500 ansatte i etatene som vil bli berørt av den varslede omorganiseringen, det omfatter Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Direktoratet for e-helse.

Les brevet til Stortinget 

Kristian Svartveit, leder i Tekna stat, oppfordrer i et intervju med Dagens Medisin stortingspolitikerne til å sette prosessen på pause til det har vært en skikkelig høring i saken. 

– Vi reagerer på den totale mangelen på involvering. De ansatte vet mye om faget og organisering av virksomhetene. Det er leit at de ikke blir hørt, sier Svartveit til Dagens Medisin.

Får ikke se rapporten

Den varslede omorganiseringen er et resultat av at regjeringen i fjor bestemte å gjennomføre en kartlegging av den sentrale helseforvaltningen. Legen og forskeren John Arne Røttingen ble satt til å lede arbeidet med å se på fordelingen av ansvar og roller  og organisering.

Rapporten ble ferdigstilt i begynnelsen av mars. Tekna har spurt om innsyn i rapporten, men har fått avslag på innsynsbegjæringen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Begrunnelsen er at den regnes som et internt saksdokument og derfor er unntatt offentlighet. 

Tekna mener hemmeligholdet er uforståelig. 

– Det er helt avgjørende at man fatter gode beslutninger på et faglig grunnlag.  Det er derfor med stor undring vi opplever at hele prosessen har skjedd svært lukket i departementet, uten at man har villet lytte til de gode faglige ressursene som ligger i etatene, sier Svartveit.

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Feil rekkefølge 

Tekna og de andre fagforeningene reagerer også på at rapporten og en foreslått omorganisering av helseforvaltningen kommer i forkant av behandlingen av stortingsmeldingen om helseberedskap.  

Å gjøre de organisatoriske endringene før Stortinget er involvert i forslag om bruk av ressurser og satsningsområder innen digitalisering og helseberedskap, er å starte i feil ende.

Fristen for å gi innspill til helseberedskapsmeldingen er først 24. oktober. 

Tekna er positiv til målet med gjennomgangen, som er å sikre effektiv ressursbruk og avklaring av roller og ansvar mellom de ulike forvaltningsorganene og departementet. Men reagerer på prosessen, hemmeligholdet og rekkefølgen dette skjer i.  

 Les også: Intervju med Kristian Svartveit: – Å være fagorganisert er en selvsagt solidaritet

Les mer om hva styret i Tekna stat jobber med

Les også