Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise holder foredrag
. -Vi trenger tre ting framover nå, nemlig transparens, kontroll og kompetanse, sa Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg på dagens nettseminar om teknologi og rettsstatsprinsipper i krisetid.

Teknologi og rettsstaten: -Samarbeid må til mellom teknologene og juristene

Publisert: 15. juni 2020

-Kombinasjonen av innføring av ny og avansert teknologi og frykt er ikke bra, sa Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg på dagens nettseminar om teknologi og rettsstatsprinsipper i krisetid.

Behovet for økt samarbeid mellom ulike institusjoner og profesjoner ble understreket av alle deltakerne i debatten.

Se opptak av nettseminaret her

Krise som bakteppe

I morges ga Datatilsynet varsel om et midlertidig forbud mot å bruke Smittestopp-appen. Dette ga uventet aktualitet til seminaret, som hadde som utgangspunkt at det er i krisetider samfunnet testes. Hvordan balanserer vi individets interesser mot samfunnets behov? Hvordan kan vi utnytte teknologiske muligheter og samtidig ivareta rettssikkerhet og demokrati? Hvordan håndterer vi risikoen for feiltrinn, og hvordan virker de demokratiske sikkerhetsmekanismene når det stormer rundt oss? Disse problemstillingene dannet rammen rundt debatten, som ble åpnet av Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg og Håvard Holm, som er president i Juristforbundet.

Det teknologiske mulighetsrommet

 Simen Sommerfeldt fra CTO Bouvet ga en spennende introduksjon til problemstillingen, med en gjennomgang av ulike sider ved Smittestopp-appen. Neste punkt på dagsorden var en samtale ledet av Lise Lyngsnes Randeberg, hvor Gun Peggy Knudsen, fungerende assisterende direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), var først ut. Hun redegjorde for den store usikkerheten under starten av epidemien. -Resultatene som er oppnådd, skyldes gjennomføring av ekstreme tiltak. Men det er fortsatt krise – blant annet har vi ikke vaksine, og vi vet at vi ikke har flokkimmunitet, sa hun. Hun understreket at FHI ikke er enige i Datatilsynets forbud. -Digital smittesporing gir oss økt mulighet til å være proaktive i denne situasjonen, sa hun.

Førsteamanuensis Anne Kjersti Befring fra Juridisk fakultet UiO delte Folkehelseinstituttets vurderinger langt på vei. -Det er ulik kriseforståelse, og dette gjør det vanskelig for oss jurister å vurdere situasjonen. Ulik forståelse av fakta gjør situasjonen vanskelig, sa hun. -Det er en svakhet at vi ikke på forhånd har debattert behovene våre før pandemien kom. Lovregulering midt i en pandemi er ikke enkelt. Beredskapsarbeidet burde vært fullført. Det er klokt å utvikle digital smittesporing, sa hun.

Personvern

Simen Sommerfeldt fra CTO Bouvet redegjorde for bakgrunnen for oppropet mot Smittestoppappen ut fra personvernhensyn. Folk som kan mye om personvern og sikkerhet, må inkluderes i arbeidet fremover, sa han. Jurist Susanne Lie fra Datatilsynet understreket at man absolutt tar pandemien på fullt alvor. -Vi er heller ikke imot at man bruker digitale verktøy, men personvern og grunnleggende menneskerettigheter må også ivaretas. Vi mener nå at tiden var inne til å sette en fot i bakken. Vesentlige endringer må til; vi ser ikke at informasjonen som samles inn, er nødvendig. Blant annet er ikke en funksjonalitet for anonymisering på plass, påpekte hun. -Vi ser fram til en revidert løsning fra FHI. Mulige veier å gå er en desentralisert løsning, og en løsning hvor man delta på smittesporing, men ikke delta i forskning og analyse.

-Teknologi har ingen angreknapp

President Håvard Holm fra Juristforbundet ledet neste bolk, med fokus på teknologiske muligheter, individinteresse, samfunnsbehov og rettsstatsprinsipper.  

-Vi trenger samtaler om verdier som demokrati og personvern, selv om vi har en krisetid. Alt må ikke defineres på nytt, sa Leonora Onarheim Bergsjø, leder NORDE (Norsk råd for digital etikk).

Kombinasjonen av innføring av ny og avansert teknologi og frykt er ikke bra, sa Tekna-president Randeberg. -Teknologiutvikling har ingen angreknapp, den kan ikke rulles tilbake. Men teknologene alene bør ikke bestemme hva som skal gjøres, her trenger vi samarbeid mellom mange typer kompetanse. Tverrfaglighet er helt nødvendig framover, sa hun. -Vi har i de siste ukene sett en turbodigitalisering av Norge – vi må også se de positive sidene ved teknologi, understreket Tekna-presidenten. -Vi trenger tre ting framover nå, nemlig transparens, kontroll og kompetanse, sa hun.

Også Advokatforeningen er positiv til mer samhandling. -Vi trenger mer samspill – teknologer og jurister må jobbe sammen, sa Jon Wessel-Aas, som er leder i Advokatforeningen.

Se opptak av nettseminaret her

 Les også