Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
To menn tilknyttet fagforening i Afrika

Tekna støtter afrikanske fagforeninger

Publisert: 13. juni 2019

Gode arbeidsvilkår og trygghet på arbeidsplassen er viktige elementer skal man komme seg ut av fattigdom.

Som en del av vårt internasjonale arbeid har Tekna gått inn i et prosjekt med fagforeninger i Kenya og Uganda.

I januar 2019 inngikk Tekna et samarbeid hvor vi økonomisk bistår 12 fagforeninger i Kenya og Uganda. Målet med samarbeidet er å være en støttespiller i deres innsats for å styrke arbeidernes rettigheter. Disse 12 fagforeningene går under et felles prosjekt som på daglig basis koordineres av IndsturiAll Global, som er en global solidaritetsorganisasjon.    

Daglig drift

Støtten fra Tekna går til den daglig driften av fagforeningene, opplæring av tillitsvalgte, informasjonskampanjer  og påvirkningsarbeid. Målet er at organisasjonene på sikt  skal kunne stå på egne ben. Fagforeningene er selv driverne i prosjektet, mens Tekna, gjennom IndustriAll Global er en støttespiller.

De 12 fagforeningene varierer i størrelse og hvilke sektor de organiserer, men det er en del fellestrekk når det kommer til utfordringer de står ovenfor. Her er noen av sakene som står på dagsorden i året som kommer:

  • Det skal jobbes for at sikkerheten til arbeiderne er godt nok ivaretatt. Dette gjelder spesielt for de som jobber med med bygg og anlegg. Sikkerhetsrutinene mange steder er ikke gode nok, verneutstyr har mangler og arbeiderne får ikke riktig opplæring. Skulle uhellet skje og man blir skadet på jobb, er det mange arbeidsplasser som ikke tilbyr sykepenger, erstatning eller dekker kostnadene man får knyttet til skaden. Dessverre er det også holdninger blant arbeiderne om at sikkerhetsutstyr ikke er viktig og flere dropper å bruke det. Opplæring i bruk og viktigheten av sikkerhetsutstyr er derfor en prioritet.
  • Det skal legges ned en innsats for å øke organiseringsgraden blant unge. Det er estimert at unge utgjør opptil 75% av befolkningen i enkelte regioner i Kenya og Uganda, men det er få unge som er organisert. Det jobbes derfor med informasjonskampanjer målrettet mot unge om viktigheten av fagforeninger og at de må organiserer seg.
  • Innad i fagforeningene skal det jobbes med å styrke lederskapet, opplæring av gode tillitsvalgte og sørge for medlemsvekst. Skal fagforeningene klare å få økt gjennomslag og tyngde, er det viktig at de drives godt og har en god medlemsmasse i ryggen.
  • Korttidskontrakter er utbredt. Det er mange som blir ansatt på korttidskontrakter, men som jobber det samme sted over lengre periode. For å skape mer trygghet og forutsigbarhet for arbeiderne, jobbes det for at bruken av korttidskontrakter ikke blir brukt i like hyppig grad som i dag.

Les også