Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Cecilie Fauchald Rygg og Synne Lüthcke Lied

Aktuelt

Tekna-medlem vant fram i retten

Publisert: 19. juni 2020

Et Tekna-medlem som var forsker og forskningsleder ved Forsvarets forskningsinstitutt siden 2006 mistet sikkerhetsklarering på grunn av sitt mangeårige ekteskap med en kvinne som har norsk og russisk statsborgerskap, og som har bodd i Norge siden hun var 14 år. Tekna tok saken til retten for medlemmet, og vedtaket er nå kjent ugyldig.

Advokat Cecilie Fauchald Rygg og advokatfullmektig Synne Lüthcke Lied bisto medlemmet i saken.

- Jeg er veldig fornøyd med støtten jeg har fått fra Tekna i denne saken, noe som har vært en viktig årsak til at jeg hadde anledning til å ta saken hele veien til retten, sier medlemmet.

- Vi er fornøyd med resultatet i en så viktig sak. Konsekvensen av tapt klarering har vært svært vanskelig for vår klient. Etter vår mening handler denne saken ikke så mye om trusselbildet fra andre stater, men at myndighetene må foreta en helhetsvurdering av flere forhold når de vurderer sikkerhetsklarering i aktuelle stillinger. Det hadde sikkerhetsmyndighetene ikke gjort i denne saken, noe Oslo tingrett bekrefter, sier de to Tekna-advokatene.

Oslo tingrett slår fast at sikkerhetsmyndighetene begikk en lovanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil, da de ikke foretok en helhetsvurdering av medlemmets sikkerhetsmessige skikkethet, og heller ikke gjennomførte en sikkerhetssamtale med han.

Rett til kontradiksjon

- Tingretten viser til at sikkerhetssamtalen er en rettssikkerhetsgaranti der den enkelte skal gis anledning til kontradiksjon. Dette understøttes av lovens formål om å ivareta den enkeltes rettssikkerhet. Dette gjorde seg særlig gjeldende i denne saken. Disse sakene har stor betydning for den enkelte som får avslag på sikkerhetsklarering, sier Fauchald Rygg.

Avslagene får ofte vidtrekkende konsekvenser for den enkelte, som ofte må avslutte arbeidsforholdet, da man ikke lenger kan jobbe med gradert informasjon. Avslaget innebærer ofte også i realiteten en begrensing i hvilke jobber man kan søke etter et avslag, da man blir ilagt en observasjonstid som forhindrer den enkelte til å søke ny sikkerhetsklarering innenfor en angitt periode. På grunn av disse konsekvensene er det særlig viktig at saksbehandlingen blir gjort på en lovlig og forsvarlig måte.

Forvaltningsloven stiller relativt beskjedne krav til forvaltningsorganers begrunnelse, og når forvaltningen ikke håndhever forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt, utgjør dette en rettssikkerhetsrisiko for den enkelte borger. Vi er derfor tilfreds med at vår klient har fått medhold i at vedtaket om nekting av sikkerhetsklarering er ugyldig, kommenterer Lied.

- Fornøyd

Medlemmet er fornøyd med at Tekna har ført saken for retten, og at han har vunnet fram i denne viktige saken.

-Jeg er glad for å ha vunnet fram på det viktigste punktet og håper dette bidrar til reelle endringer i håndteringen av denne type saker også for alle andre som de siste par årene har havnet i tilsvarende situasjoner.

Tekna-advokatene understreker at dette er en prinsipielt viktig sak, der sikkerhetsmyndighetene må foreta en helhetsvurdering av den som skal sikkerhetsklareres, og i dette en individuell vurdering av om vedkommende er sikkerhetsmessig skikket.

- Dommen slår fast at det ikke utelukkende kan legges vekt på trusselvurderinger i forbindelse med den geo-politiske situasjonen, og for eksempel tilknytning til andre stater, avslutter advokatene.

 

Les også