Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Elever som rekker opp hånden

Politisk

Tekna i stortingshøring om reform i videregående skole

Publisert: 27. apr. 2021

Etterutdanning av lærere, finansiering og tilleggspoeng for arbeidskrevende fag, var blant innspillene fra Tekna til Stortinget da de møtte til høring om fullføringsreformen i videregående skole

Vi har vektlagt forslag som berører elever som sikter mot høyere utdanning innenfor tekniske og naturvitenskapelige fag, sier Sølve Marie Tegner Stenmark.

Mandag 27. april møtte leder av Tekna Realistene Sølve Marie Tegner Stenmark og Tekna President Lise Lyngsnes Randeberg, i stortingshøring om fullføringsreformen i videregående skole. Reformen er den største endringen av videregående opplæring siden Reform 94. Regjeringen vil at skolen skal tilpasse seg elevene snarere enn dagens “A4-tankegang om at alle elever skal passe inn i en modell”.

- Regjeringen har lagt fram mange gode forslag vi gir vår tilslutning til. Samtidig har vi kommet med klare anbefaleringer på flere områder. I vårt innspill til komiteen har vi spesielt vektlagt forslag som berører elever som sikter mot høyere utdanning innenfor tekniske og naturvitenskapelige fag, sier Stenmark.

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Her er Teknas viktigste innspill til komiteen


• Kunnskap og forståelse av natur og klima må beholdes i fellesfag

Tekna er opptatt av at sentrale emner i naturfag som gir kunnskap og forståelse av natur og klima beholdes som fellesfag.

• Positive til større vektlegging av faglig fordyping og programfag

Tekna er positive til forslaget om å slippe å ta fellesfag som også kan velges som programfag. Tekna er positive til å ta bort matematikk 2P for elever som i realiteten har valgt bort matematikk.

• Nødvendig med kompetansepåfyll og etterutdanning av lærere

Tekna er glad for at regjeringen vil “sørge for at eksisterende kompetansehevingstiltak skal bidra til å dekke behov for kompetanseutvikling skapt av fullføringsreformen”

• Faglig fordyping og valgfrihet krever sterkere finansiering

Tekna stiller seg undrende til at regjeringen mener at forslagene om faglig fordyping og valgfrihet ikke vil pålegge fylkeskommunene økte utgifter.

• Negative til fjerning av tilleggspoeng

Tekna er negative til fjerning av tilleggspoeng for arbeidskrevende fag. Dagens ordning motiverer flere til å velge realfag og styrker rekrutteringen av studenter til disse fagene

• Avventende til justeringer i trekkordning for eksamen

Tekna er glad for at regjeringen ikke går videre med forslaget i Lied-utvalgets rapport om en avvikling av trekkordningen for eksamen, men heller går inn for å vurdere noen justeringer på VG1.

Les hele Teknas høringsinnspill her

 

Les også