Sterkt Tekna-fokus på høyere utdanning

-Høyere utdanning er naturlig nok viktig for Tekna. I den siste tiden har vi jobbet mye gjennom innspill- og høringsrunder i tett dialog med sektoren....