Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Stortinget

Aktuelt

Svak satsing på IKT-sikkerhetskompetanse

Publisert: 15. mai 2019

Tekna etterlyser en klarere satsing på ikt-sikkerhetskompetanse i revidert nasjonalbudsjett.

14.mail ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. Her har det blitt bevilget midler til både 100 nye studieplasser og 30 millioner til videreutdanning. Regjeringen har pekt på et stort behov for kompetanse IKT-sikkerhet. Tekna mener det er uheldig at ingen av disse midlene er øremerket til kompetanse på dette feltet.

 

I omfordelingen av midlene i revidert nasjonalbudsjett savner Tekna spesielt en klarere satsing på videreutdanning på IKT-sikkerhetskompetanse. I Teknas egen rapport om digital kompetanse kommer det frem at kun én av tre som har et ansvar for IKT-sikkerhet eller -sårbarhet i jobben sin rapporterer at de faktisk har god kompetanse på feltet. Dette er alvorlige tall, og noe regjeringen må ta på alvor.

 

Selv om Tekna er positive til de 100 nye studieplassene som også kom med i årets budsjett, burde disse vært tydeligere øremerket til IKT-sikkerhet. Det er et kompetansegap mellom arbeidslivets behov og det vi utdanner. Både NIFU og regjeringen har selv slått fast at det er et betydelig behov for IKT-kompetanse i fremtiden. Tekna mener derfor at en andel av studieplassene derfor burde vært forbeholdt IKT-sikkerhet.

 

Tekna har lenge arbeidet for at det skal legges til rette for at universitetene skal settes i stand til å fylle en større rolle som kompetansaktør. Derfor er omfordelingen av midlene et lite steg i riktig retning, men ikke nok for å sikre en kompetansereform som gir arbeidstakere gode muligheter til å lære hele livet og som sikrer at Norge innehar den kompetansen vi vil trenge i årene som kommer.

Les også