Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg
Kompetanse er den viktigste kapitalen arbeidstakere har, sier Lise Lyngsnes Randeberg

Aktuelt

- Gledelig at studieordning for ledige og permitterte forlenges

Publisert: 21. sep. 2020

Regjeringen forlenger ordningen som gjør det mulig for permitterte å ta studier, og samtidig motta dagpenger. - Dette har vi kjempet for siden oljekrisen, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Ordningen ble først innført for perioden april til september, og senere forlenget til å vare ut året. Nå melder regjeringen at de vil forlenge ordningen ytterligere. Tekna er veldig fornøyd med at ordningen forlenges fram til 1. juli 2021.  

 – Ved forrige oljekrise var det nettopp muligheten til å ta utdanning mens man mottok dagpenger som ble etterlyst da våre medlemmer mistet jobben. Det det handler om nå er å fylle på kompetanse slik at de som har mistet jobben eller er permitterte kan toppe kompetansen sin mens de er arbeidssøkende, sier Randeberg. 

Hun understreker at en forlengelse av ordningen er spesielt viktig nå som permitteringsordningen er utvidet til 52 uker. 

- Med en så lang permitteringsperiode, er det avgjørende at arbeidstakere kan fortsette å utvikle og fornye seg. Kompetanse er den viktigste kapitalen arbeidstakere har, sier hun.

Vil ha permanent ordning

Ordningen som gjør det mulig å kombinere utdanning og dagpenger er fortsatt midlertidig, men regjeringen melder at de arbeider med å utforme et nytt og permanent regelverk som kan tre i kraft når den midlertidige ordningen utgår.   

- Dette er svært positive signaler. Tekna vil kjempe for at dette blir en permanent ordning. Det er avgjørende at de som er permitterte eller ledige får muligheten til å studere og fylle på kompetansen sier slik at de blir relevante for arbeidsgiver. Kompetanse er ferskvare, og livslang læring blir stadig viktigere, avslutter Randeberg.

 

Les også