Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Erlend Hermansen på hjemmekontor
- Vi er skuffet over kuttene og over at ikke en større andel av lånet blir gjort om til stipend, sier ny studentleder i Tekna, Erlend Hermansen

Aktuelt

Skuffet over kutt i krisepakken til studentene   

Publisert: 7. mars 2021

Vi er skuffet over at krisepakken til studentene er kuttet med 25 prosent, sier ny studentleder i Tekna, Erlend Hermansen. Han mener den nye krisepakken ikke treffer godt nok.  

Tirsdag 23. februar ble ny krisepakke for studenter vedtatt i Stortinget. Krisepakken ble ikke som forventet. Opposisjonen hadde bestilt en krisepakke på 1 milliard kroner, med en høyere stipendandel for inntektsbortfall enn ordningen fra våren 2020.  

I stedet gikk regjeringspartiene sammen med FrP for sin egen ordning på 748,8 millioner, altså et kutt på 25 prosent fra det opposisjonen ønsket. Den nye krisepakken gir studentene mulighet til å ta ut et lån på 26.000 kroner ved dokumentert inntekstbortfall, samme sum som under fjorårets ordning. Andelen av lånet som er stipend har derimot økt til 40 prosent, tilsvarende 10.400 kroner mot en stipendandel på  8000 kroner under fjorårets ordning. Da søkte 20 prosent av studentene på tilleggslånet, ifølge regjeringen. Årets kutt begrunnes blant annet med at det var for få studenter som benyttet seg av ordningen ved forrige runde. 

Skuffet studentleder 

- Vi er skuffet over kuttene og over at ikke en større andel av lånet blir gjort om til stipend. Det er også synd at ordningen ikke treffer førsteårsstudenter slik studentene hadde forespurt, sier Erlend Hermansen, leder for Tekna Student.  

FrP viste i sin begrunnelse for kuttet  til at 7 av 10 studenter opplevde liten eller ingen grad av økonomiske problemer som følge av permittering eller mindre deltidsjobbing i Studiebarometeret for 2020, en årlig undersøkelse for 2. års bachelorstudenter og 2. års masterstudenter.  

Trenger en bredere støtteordning  

Marcus Steen Nitschke, nestleder i Tekna Student, peker på at det er behov for en bredere støtteordning.  

- Dagens ordning omfatter kun dem som har mistet inntekt fra jobber de hadde før korona. Dette understreker behovet for en støtteordning som omfatter flere, sier han. 

-Tallene fra Studiebarometeret beskriver situasjonen for de som går i andre klasse på et bachelorprogram. Situasjonen er nok annerledes for dem som begynte på studier i høst. Det er mange som er avhengig av en deltidsjobb for å ha råd til å studere og bo, men som ikke klarer å finne en jobb rett og slett fordi det er for få jobber der ute nå, sier nestlederen. 

Han peker på at resten av samfunnet har et sikkerhetsnett i form av dagpenger fra NAV. Studenter som får støtte fra Lånekassen blir derimot automatisk diskvalifisert fra denne ordningen.  

-Det er på tide at studenter får et reelt sikkerhetsnett, og slipper å tigge til foreldre eller i verste fall søke forbrukslån for å få endene til å møtes som studenter, avslutter Steen Nitschke.  

Dette er den nye krisepakke til studentene:  

  • Studenter som har mistet inntekt på grunn av koronapandemien kan søke Lånekassen om å få et tilleggslån på 26 000 kroner. 40 prosent, tilsvarende 10 400 kroner, vil bli gjort om til stipend. Disse studentene vil samlet få utbetalt 149 519 kroner i lån og stipend for studieåret 2020-21. Lånet kommer på plass i slutten av februar. 
  • Fagskolene, høyskolene og universitetene får 150 millioner kroner til å lønne studenter til å drive faglig oppfølging av andre studenter 
  • Studentsamskipnadene får 50 millioner kroner til å lønne studenter for å få i gang sosiale lavterskeltilbud 
  • Studentsamskipnadene får 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og 8,5 millioner kroner til arbeidet med psykisk helse 
  • Mental Helses studenttelefon får 1,5 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett 
  • Det gjøres midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021 som betyr at du kan bo hjemme hos foresatte og fremdeles få lånet ditt omgjort til stipend. 
  • Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret. 
Marcus Steen Nitschke, nestleder i Tekna Student, peker på at det er behov for en bredere støtteordning.

Les også