Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Oljerør

Aktuelt

Risiko i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)

Publisert: 11. apr. 2019

Tekna er svært glad for at det er en positiv utvikling på viktige områder. Likevel er det noen klare forbedringsområder.

Teknas tillitsvalgte og representant i Sikkerhetsforum, Peter Sabel, deltok med kommentarer da Petroleumstilsynet la frem RNNP for 2018.  

-Vi er svært glad for at tallene peker i riktig retning. Det er likevel ingen grunn til ikke å ha ambisjoner om å ruste seg for fremtidens utfordringer, er Sabels oppsummerende kommentar.  

Sabel adresserer en bekymring rettet mot økt digitalisering. Dette gir oss et helt annet risikobilde. -Nye digitale trusler skal håndteres, og vi er nødt til å investere i systemutvikling, bedre risiko og sårbarhetsanalyser og økt digital sikkerhetskompetanse, skal vi være rustet for morgendagens utfordringer. Som en leverandør av energi er vi definert som en del av kritisk infrastruktur, og vil åpenbart være svært sårbare for både tilsiktede og utilsiktede digitale hendelser og angrep.  

Tekna har ved flere korsveier tatt opp utfordringen på kompetansesiden.  

-Også vi med høyere utdanning og lang fartstid i næringen trenger faglig påfyll og utvikling av egen kompetanse. Vi ser særlig at leverandørleddet har bygget ned sine fagmiljøer og har outsourcet mange av sine tjenester eller tatt i bruk innleid arbeidskraft. Dette svekker den stabile inhouse-kompetansen, noe som i seg selv gir økt sårbarhet. Et sterkere fokus på kompetansesituasjonen vil være nødvendig fremover, sier Sabel.  

RNNP trenger modernisering  

På fremleggelsen presenterte Petroleumstilsynet også forskingsresultatene rundt spørreskjema-undersøkelse fra 2018 RNNP. Spørreskjemaene ble besvart av rundt 6000 personer og viser en klar negativ utvikling i hvordan de ansatte offshore og på landanleggene vurderer risiko, HMS-klima og arbeidsmiljø.  

Studien indikerer utfordringer i bransjen som kan ha negative sikkerhetsmessige utfordringer. Dette inkluderer:

  • Svekket tillit i samhandlingen mellom ulike aktørgrupper
  • Negative konsekvenser av nedbemanning, utskifting og rotasjon av personell for kompetanse og kontinuitet
  • Ikke hensiktsmessig bruk av KPIer
  • Utilsiktede konsekvenser av endringer i vedlikeholdsprogrammer og organiseringen av vedlikehold
  • For bransjen som helhet vil innføring av mange endringer og tiltak over relativt kort tid representere en utfordring knyttet til det å ha god oversikt over risikobildet. 

-Resultatene viser helt klare områder som det er nødvendig at næringen nå jobber med. Undersøkelsen gir et godt grunnlag for videre arbeid med HMS i petroleumsnæringen, og Tekna vil bruke rapporten inn i Sikkerhetsforum og Regelverksforum hvor vi er representert, sier Sabel.

 

 

Les også