Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bjørn Tore Markussen på scene holder foredrag

Aktuelt

Plattformen som skal være havets Kirsten Giftekniv

Publisert: 30. okt. 2019

Hvor ofte har du ikke savnet å få tak i den havdataen du trenger?

Nå kan dette savnet bli historie. Nylig ble nemlig den nye Ocean Data Plattformen (ODP) lansert.

– Dette er på en måte Google og matchmaking for havforskningsdata. Data om havet skal tilgjengeliggjøres for alle, sier Bjørn Tore Markussen engasjert.

Han er leder for prosjektet med den digitale plattformen, som eies av den uavhengige stiftelsen Ocean Data Foundation.

– Dette er en stor oppgave og vil ta tid. Men ideen er å samle inn data fra så mange relevante parter som mulig, sier han og utdyper:

– Når du søker i vår plattform, blir du matchet med den dataen som passer søket ditt best. Det blir en slags Kirsten Giftekniv mellom de som tilbyr og de som etterspør data, forklarer han.

Bjørn Tore Markussen snakker mer om dette i innlegget Frigjøring og deling av data for et sunt hav under Teknas Havbrukskonferanse i november. Les mer om konferansen her.

Skal redde havet

Den digitale plattformen ble i Teknisk Ukeblad omtalt av Nina Jensen, leder av REV Ocean, som «(...) det mest banebrytende initiativ i moderne tid der vi skal redde livet i havet».

Ambisjonene er med andre ord skyhøye, men hvordan redder man livet i havet med en digital plattform?

Ifølge Markussen må de avgjørelsene vi tar om havet hvile på tilstrekkelig informasjon om mange ulike forhold.

Et digitalt verktøy som dette vil gi et mer helhetlig bilde av havet, og dermed bidra til at vi finner bærekraftige løsninger som virker.

– Ta for eksempel fiskekvoter. Mangelfull data kan føre til feil i fiskekvoter og potensielt overfiske. Jo mer vi vet om fiskens miljø, hvordan den beveger seg, båttrafikk, temperaturer og artens livsløp, jo bedre rustet er vi til å bevare bestanden.

Under den kommende havbrukskonferansen i Bergen vil det blant annet fokuseres på hvordan vi skal tolke og forstå innsamlet data. Les mer om programmet her.

Behov for åpen data

Problemet i dag er at det er vanskelig å få tak i den enorme mengden informasjon som eksisterer om havet, det marine liv og ulike økosystemer.

Ifølge Markussen er det fordi data og forskning som produseres om havet stort sett lagres innenfor lukkede siloer.

– I tillegg til at mye data ligger spredt, finnes det i dag over 120 dataporter. Det vil si plattformer med data, som inneholder viktig informasjon om havet, sier han og fortsetter:

– Å samle disse plattformene inn under én stor plattform tror vi er nødvendig for at akademia, næringslivet, politikere og offentligheten skal ha tilgang på hele bildet, sier han.

I den nye digitale plattformen brukes det avansert maskinlæring og algoritmer for å koble utallige databaser sammen i et slags knutepunkt.

– For å få dette til å fungere må vi analysere, kategorisere, kvalitetssikre og samkjøre dataen for å kunne tilgjengeliggjøre den. Det er et enormt arbeid.

Derfor har Ocean Data inngått et tett samarbeid med teknologiselskapet Cognite, som har lang erfaring i å behandle denne type stordata, og REV Ocean som skal samle inn data til plattformen. I tillegg har selskapet nå inngått samarbeid med NTNU, Sintef og WWF.

Visualiserer hav i 4D

I tillegg til å samle enorme mengder data har man lagt inn muligheter for visualisering via plattformen.

– Tilgjengeliggjøring av data handler ikke lenger bare om å dumpe store mengder data om havet i en dropbox. Det må formidles også.

Derfor tilbyr plattformen visualiseringsmetoder både i 2D, 3D og 4D.

– Her vil det bli uante muligheter i fremtiden. På sikt ser vi for oss at vi kan ta på oss VR-briller og bevege oss rundt i ulike områder i havet, avslutter Markussen.

 

Les også