Sjekk de siste tallene fra NAV for ledighet i petroleumssektoren.

Totalt er det nå 96 registrerte ledige i yrkeskategorien sivilingeniører (geofag, petroleums-teknologi, metallurgi m.m.).
Tallene sant jevnt fra 976 ledige i januar 2017 til 89 i februar 2020. Trolig som en effekt av koronapandemien og lav oljepris begynte tallene å øke fra mars 2020 med en topp i mai på 244. Siden har tallene sunket, og lå ved utgangen av desember på 153. I januar 2021 gikk tallet opp til 165, mens juni viste 96 ledige. Utviklingen kan svinge noe fra måned til måned som følge av tilfeldigheter og sesong.

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene, og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet, brukes sesongjusterte tall.

NAVs arbeidsledighetstall hentes normalt ut natt til siste tirsdag i måneden.

Se Teknas tilbud til arbeidssøkende

Publisert: 2. september 2015