Sjekk de siste tallene fra NAV for ledighet i petroleumssektoren.

Totalt er det nå 205 registrerte ledige i yrkeskategorien sivilingeniører (geofag, petroleums-teknologi, metallurgi m.m.).
Tallene sant jevnt fra 976 ledige i januar 2017 til 89 i februar 2020. Trolig som en effekt av koronapandemien og lav oljepris begynte tallene å øke fra mars 2020, og lå ved utgangen av august på 205. Det er fortsatt flest ledige i Rogaland og Hordaland. Utviklingen kan svinge noe fra måned til måned som følge av tilfeldigheter og sesong.

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene, og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet, brukes sesongjusterte tall.

NAVs arbeidsledighetstall hentes normalt ut natt til siste tirsdag i måneden. 

Se Teknas tilbud til arbeidssøkende

Publisert: 2. september 2015