Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Dette magasinet er en fortelling om klimaendringene, fra årsakene, via konsekvensene til hvordan vi kan bremse dem.
Dette magasinet er en fortelling om klimaendringene, fra årsakene, via konsekvensene til hvordan vi kan bremse dem.

Råd og tips

Ny <2°C er klar - lærere kan bestille gratis klassesett

Publisert: 9. sep. 2022

Via Fagbokforlaget kan lærere på videregående og på ungdomsskolen nå bestille gratis klassesett med en helt ny utgave av undervisningsressursen <2°C.

Norsk klimastiftelse er ansvarlig utgiver – mens ledende kunnskaps- og forskningsmiljøer er faglige samarbeidspartnere. Tekna støtter prosjektet.

Alt som står i <2°C-magasinet er fakta- og forskingsbasert.  Derfor har det tidligere vært svært populært å ta i bruk i undervisningen av lærere over hele landet. 

Lærere kan bruke denne lenken for å bestille et gratis klassesett.

Flere <2°C-ressurser finnes på tograder.no

Litt bakgrunn

Klima- og naturkrisen er den største utfordringen menneskeheten har stått overfor, og noe av det som vil forme hverdagen for dagens barn og ungdom i tiårene som kommer. Hvor vi bor, hva vi spiser, hva slags jobber vi har og hvordan vi reiser vil alt bli påvirket av både klima og natur i endring, i tillegg til de mange og vanskelige valgene vi må ta i møte med disse endringene.

De som går på skole i dag vil måtte hanskes med klimaendringer som har kommet mye lengre enn i dag, og har hatt mer alvorlige konsekvenser enn i dag.

Derfor har Norsk klimastiftelse laget et nytt skolemagasin. Dette magasinet er en fortelling om klimaendringene, fra årsakene, via konsekvensene til hvordan vi kan bremse dem.  Magasinet er på 44 sider og blir fremover distribuert gratis så lenge det er magasin på lager. 

Les også