Norges første erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup fikk i dag overlevert en erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (midten), her i debatt på Teknas frokostmøte om nasjonal AI-strategi 27. mai, sammen med Tekna president Lise Lyngsnes Randeberg og Teknas spesialrådgiver på digitalsiering, Inge Harkestad.

Det er første gang man i Norge har utarbeidet en slik felles erklæring. Denne kan danne et viktig grunnlag for regjeringens arbeid med utvikling av nasjonal strategi for kunstig intelligens. Erklæringen er utarbeidet av sentrale aktører i norsk næringsliv, blant andre Tekna.

I erklæringen legges det vekt på at beslutninger og anbefalinger med støtte av kunstig intelligens må være rettferdige, ikke-diskriminerende og transparente.

Det må være klare ansvarsforhold og hensynet til arbeidstakeres personverninteresser må ivaretas gjennom hele utviklingsprosessen.

– Med transparente og etiske algoritmer kan vi sikre at folk også i fremtiden har tillit til myndighetene og næringslivet, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president Tekna, som mener at ansvarlig bruk av teknologi kan bli et viktig konkurransefortrinn for Norge.

– Vi vil ha en strategi der kunstig intelligens brukes målrettet for å sørge for god vekst og velferd, men med gode kontrollmekanismer.

 

Lise Lyngsnes Randeberg, president Tekna

Tekna har tidligere gitt innspill til regjeringens strategi for kunstig intelligens, og inviterte i mai til åpent møte med digitaliseringsministeren om temaet.

– Vi vil ha en strategi der kunstig intelligens brukes målrettet for å sørge for god vekst og velferd, men med gode kontrollmekanismer, sier Lyngsnes Randaberg.

Fremover vil stadig flere beslutnings- og styringsprosesser være støttet av systemer med innslag av kunstig intelligens. Erklæringen slår fast at denne utviklingen må skje på en ansvarlig måte og ta hensyn til enkeltmennesket, bedrifter og samfunn.

Les hele erklæringen her

Erklæringen er signert av:

 • Telenor ASA sammen med Negotia Telenor, Tekna Telenor, NITO Telenor
 • EVRY ASA sammen med Negotia EVRY, ALT EVRY, Tekna EVRY, NITO EVRY
 • IBM Norge AS sammen med IT-Forbundet IBM, Negotia IBM, Tekna IBM, EL&IT Forbundet IBM, Parat IBM, NITO IBM
 • DNB ASA sammen med Finansforbundet DNB
 • Equinor ASA
 • Schibsted Media Group AS
 • DNV GL
 • NHO
 • Abelia
 • Virke
 • Negotia
 • YS
 • Tekna
 • NITO
 • Parat
 • Finansforbundet
Publisert: 2. juli 2019