Norge har et realfagproblem

- Tekna er enig med kunnskapsministeren i at Norge har et realfagsproblem. Det kan innebære at vi ikke klarer å rekruttere ungdom til viktige yrker i framtida, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg. Hun er bekymret over de nye tallene fra Utdanningsdirektoratet, som ble lagt frem i dag.

- Det er beklagelig at 42 prosent av de som kom opp til skriftlig matematikkeksamen på 10. trinn, fikk karakteren 1 eller 2, og at denne andelen har økt i de senere årene, sier hun.  Den gjennomsnittlige standpunktkarakteren i matematikk er imidlertid uendret (3.5), selv om det er fylkesvise forskjeller.

- Det er viktig å satse på økt lærerkompetanse og bedre læreplaner, sier Lyngsnes Randeberg. Hun viser også til at det er viktig å få til en sterkere integrering av algebra på lavere trinn.

- Det er flott at 70 prosent av elevene i ungdomsskolen får 4,5 eller 6 som standpunktkarakter i naturfag. Også her er den gjennomsnittlige standpunktkarakteren (4.1) uendret, men det har vært en liten økning i andelen som får 5 og 6. Naturfagslærerne fortjener ros for gode resultater. Kanskje er det noe med undervisningen i naturfag som gjør at elevene synes å lære mer i dette faget, spør Lyngsnes Randeberg.

Publisert: 27. august 2015