Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tor Hofstad

Aktuelt

Nekrolog for Tor Hofstad

Tekst av Roger Steinor, Terje Hassel og Trond Haider Publisert: 6. mai 2022

Tor Hofstad sovnet stille inn mandag 25. april 2022, nær 78 år gammel. Han etterlater en datter og tre barnebarn. Tor Hofstad var sivilingeniør innen elektro fra University of Strathclyde, Glasgow.

Tor Hofstad var en aktiv tillitsvalgt i NIF, nå Tekna, hvor han har hatt mange viktige verv og vært et foreningspolitisk orakel for mange.

Tor Hofstad startet «Yngres Forum» i NIF i 1988, nå «Tekna Ung», en landsomfattende gruppe. Fra 1993–97 var Tor medlem av foreningens hovedstyre og 2009–2013 en av foreningens desisorer. Han forsto foreningens indre liv og betydningen av å ha og følge et godt rammeverk. Fra 1980 til 2015 var Tor medlem av Representantskapet, foreningens høyeste organ. Han var en elsket støttespiller og fryktet motdebattant, alltid saklig og alltid kunnskapsbasert.

Tor Hofstad var i perioden 1988–91 leder av Tekna Oslo avdeling, og hans største engasjement dreide seg om Oslo avdeling. Han var styremedlem i Ingeniørenes Hus AS, og var med å etablere og drive «Klubben» i mange år. «Klubben» er et lokale og et medlemstilbud basert på sosialt samvær og faglige foredrag i Ingeniørenes Hus.

Tor drev omfattende opplæring av PC- bruk og IT-support. Han etablerte og drev selv Medlemsskolen i Oslo avdeling, for å undervise medlemmer i styreverv og ledelse av organisasjoner. Etter hvert ble skolen landsomfattende.

De seneste årene engasjerte Tor Hofstad seg i Teknologihistorisk Gruppe (THG) som samarbeider med Norsk Teknisk Museum, museets venneforening og NITO. Han var også medlem av Bautautvalget i foreningen som setter opp bautaer for å hedre store teknologi- og forskningsbragder. Helt til januar i år var Tor aktiv på møtene.

Les også