Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av mynter, linjer og grafer

Moderat lønnsvekst i 2016

Publisert: 21. des. 2016

Problemene i olje- og leverandørindustrien setter sitt preg på Teknas lønnsstatistikk for 2016. I privat sektor var det en vekst i gjennomsnittslønnen på 1,2 prosent, mot tilsvarende 2,2 prosent året før. - Dette avspeiler situasjonen i norsk økonomi, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.

For medlemmer i privat sektor er årets vekst i gjennomsnittslønnen på 1,2 prosent den laveste på over 20 år.

- Norsk økonomi har slitt over tid, og dette avspeiles i lav lønnsvekst, spesielt i privat sektor. Vi viser ansvarlighet i vanskelige tider, sier Randeberg. Samtidig advarer hun bedrifter som går godt mot å utnytte problemene i oljesektoren til å holde lønningene nede.

Lise Lyngsnes Randeberg- Vi vil advare mot at bedrifter utnytter at oljenæringen sliter til å gi sine ansatte lav lønnsvekst.  Arbeidstakere er med på å dra lasset i tunge tider, mot at man har tillit til at man får sin andel av kaka i gode tider, sier hun.

For medlemmene i oljesektoren var vekst i gjennomsnittslønnen noe større enn i privat sektor som helhet, på 2,1 prosent. Dette kan forklares med at det er en overvekt av unge som har måttet forlate oljesektoren i løpet av oljekrisa. Disse har kort ansiennitet og gjerne lavere lønn. Når disse forsvinner trekkes snittlønnen oppover.

Stat lønnsvinnere

Medlemmer i statlig sektor er lønnsvinnerne blant Tekna-medlemmer i år, med 2,9 prosent i vekst i gjennomsnittslønnen. Dette kan forklares med at sektoren nesten alltid har relativt høy lønnsvekst i hovedoppgjør, mens den er lavere ved mellomoppgjør.

Det er også knyttet spenning til hvordan lønnssystemet med lokal kollektiv lønnsdannelse vil slå ut for staten, men det er ikke ventet at man se effekten av dette før om noen år.

1,7 prosent i kommune

Lokal kollektiv lønnsdannelse ble innført for kommunal sektor allerede i 2002, og over tid har vi sett gode resultater av dette for Tekna-medlemmer. Lønnsstatistikken for siste år viser en vekst i gjennomsnittslønnen på 1,7 prosent, som er over privat sektor, men riktignok under statlig sektor og samfunnet forøvrig. Statlig sektor har normalt høyere lønnsvekst i år med hovedoppgjør, som i år, og tilsvarende lavere ved mellomoppgjør, som i fjor. Oljekrisen har de siste par årene økt tilbudet på Tekna-kompetanse, og det kan ha bidratt til at siste års vekst i gjennomsnittslønnen var høyere for samfunnet forøvrig enn for Tekna-medlemmene i kommunal sektor.

Teknas lønnsstatistikk ble sendt ut til 52 700 medlemmer, og 30 660 svarte. Dette gir en svarprosent på 58 prosent. 

Les også