- Vi mener studentutveksling er et viktig kvalitetsfremmende element i høyere utdanning, sier Rebekka Lie, studentleder i Tekna

Politisk

Lover et bedre utvekslingstilbud til studentene

3. nov. 2020

I forrige uke la regjeringen frem stortingsmeldingen «En verden av muligheter - Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning». Målet er at flere norske studenter skal ta hele eller deler av utdanningen i utlandet.

Regjeringen har i meldingen satt opp et hårete mål om at halvparten av alle norske studenter skal ha utvekslingsopphold i løpet av studietiden. Norge er i dag er langt fra å nå dette målet, hvor kun 16 prosent av norske studenter reiser ut i løpet av studiet.

Et viktig verktøy

- Vi mener studentutveksling er et viktig kvalitetsfremmende element i høyere utdanning. Ved utvekslingsopphold får studenter møte nye fagmiljøer, og utveksle ideer og kunnskap. I tillegg lærer studenter språk og kultur, samtidig som de får verdifull innsikt i holdninger og samfunnsstrukturer. Vi tror erfaringer man tilegner seg gjennom utvekslingsopphold gir viktige verktøy i et globalisert arbeidsliv, sier studentleder i Tekna, Rebekka Lie.  

Studentlederen er glad for at statsråden nå vil senke terskelen for studenter å dra på utveksling.
- Gevinsten er stor, studenter med internasjonal erfaring, får en større kulturforståelse og dermed økt kvalitet i utdanningsløpet sitt, sier Lie.

Tekna student fornøyd

Tekna student er svært fornøyd med at regjeringen innfrir på flere av våre punkter i resolusjonen vår, Bedre utvekslingstilbud nå:

  • Regjeringen vil innføre forhåndsgodkjente emnepakker. Det er en god nyhet, da kan student være trygge på at de får godkjent emner fra utlandet i graden hjemme, og ikke risikerer redusert studieprogresjon.
  • Utdanningsinstitusjonene skal tydeliggjøre når det passer å reise til utlandet. Studenter trenger informasjon og veiledning om utvekslingstilbud -og prosess tidlig i studieløpet. Tekna ønsker at anbefalte utvekslingsløp legges inn i utdanningsplanen.
  • Det forventes at universitetene og høyskolene inngår flere utvekslingsavtaler.

Tilrettelegging for kortere utveksling

Regjeringen foreslår å bruke Lånekassen som et verktøy for å få flere norske studenter til å velge land Norge har et prioritert samarbeid om kunnskap med, og ikke-engelsk språklige land.

I dag får ikke universiteter og høyskoler uttelling gjennom finansieringssystemet for utveksling på mellom en og tre måneder. Det foreslår også regjeringen å endre, da de mener at kortere utveksling er bedre enn ingen utveksling og kan inspirere til lengre opphold senere.

-Vi er positive til dette, og tror det vil bidra til en viktig kulturendring i akademia i arbeidet med tilrettelegging av utveksling, sier Lie.

Les hele stortingsmeldingen her

 

Les også