Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Forhandlingsbord

Aktuelt

Lønnsoppgjøret er utsatt – vi venter på frontfagene

Publisert: 7. mai 2020

Lønnsoppgjøret 2020 er utsatt i alle sektorer. Det skyldes både utsettelsen av frontfaget og den generelle usikkerheten som følge av koronaviruset.

Forhandlingene i frontfaget mellom LO og NHO startet 10. mars. Den store usikkerheten som oppsto på grunn av koronaviruset gjorde det umulig å forhandle ferdig i løpet av mars, slik planen var. Forhandlingene ble derfor utsatt.

- Partene er enige om å starte forhandlingene igjen 3. august. Dette har konsekvenser for lønnsoppgjørene i resten av norsk arbeidsliv, sier rådgiver i Tekna Alexander Iversen.

Frontfagene må lede an

Frontfagsmodellen springer ut fra økonomiske teorier som blant andre Odd Aukrust la frem på 1960-tallet. Et kjerneelement er skillet mellom konkurranseutsatte og skjermede næringer.

- Næringer som er skjermet for utenlandsk konkurranse, kan velte økte kostnader over i prisøkninger. Det kan ikke konkurranseutsatte næringer, fordi de da vil tape konkurransen med utenlandske produsenter. Lønnsveksten i konkurranseutsatt sektor bør dermed ikke øke mer enn det forbedringer i produktiviteten og prisstigningen på verdensmarkedet tilsier, sier Iversen.

Han påpeker at sektorene konkurrerer om den samme arbeidskraften.

- Hvis lønnsøkningen i skjermet sektor er større enn i konkurranseutsatt sektor, vil konkurranseutsatt sektor tape i kampen om arbeidskraften. Da må de ha høyere lønnsvekst enn verdensmarkedet tilsier for å tiltrekke seg arbeidskraft, og dermed tape i den internasjonale konkurransen, sier han.

Resultatet er normdannende

I Norge har vi derfor valgt en modell der konkurranseutsatt sektor – frontfaget – forhandler først.

- Resultatet de kommer frem til utgjør ikke et absolutt tak for andre sektorer, men det er normdannende. Det gjør at den samlede lønnsutviklingen i Norge holdes på et nivå som gjør at vi kan beholde konkurranseutsatte næringer, sier Iversen.

Når frontfaget ikke kan forhandle ferdig, blir det vanskelig for andre å starte sine forhandlinger. Fordi frontfaget er utsatt, har kommunal og statlig sektor, samt Spekter, valgt å utsette sine forhandlinger i år. Den nye fristen er 15. september for alle tre. Tariffavtalene er også prolongert, og gjelder dermed frem til samme dato.

I privat sektor, der Tekna-gruppene forhandler lokalt med sin arbeidsgiver, er det mulig å gjennomføre forhandlinger. De fleste har imidlertid valgt å vente. Det skyldes ikke bare at frontfaget er utsatt, men også at den økonomiske situasjonen er uavklart.

- Foreløpig er det usikkert hvilke konsekvenser koronakrisen har, både på kort og lang sikt. Tekna og NHO har derfor blitt enige om å utsette fristen for årets forhandlinger med seks uker, til 15. oktober. Denne fristen kan utsettes ytterligere hvis det blir nødvendig. Det betyr i praksis at lokale forhandlinger kan utsettes til situasjonen er mer avklart, sier Iversen.

Les også