Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Et stor passasjerfly flyr inn i solnedgang
Tekna støtter at retten til lån og stipend for utenlandsstudentene videreføres til høsten.

Politisk

Lån og stipend: Foreslår videreføring for utenlandsstudentene

Publisert: 10. juni 2021

Myndighetene foreslår videreføring av rett til lån og stipend for utenlandsstudentene.

Tekna støtter forskriftsendringen som nå er sendt på høring.  

For å skjerme studenter og elever i utlandet for negative økonomiske konsekvenser av tiltak for å motvirke spredningen av covid-19, foreslår Kunnskapsdepartementet at retten til lån og stipend høsten 2021 gjelder.

Dette blir tilfelle selv om det ikke vil være mulig å reise til studiestedet i utlandet ved semesterstart. Forslaget er en videreføring av tilpasningene av utdanningsstøtteordningene i 2020 og våren 2021.

Tiltakene som er innført for å motvirke utbruddet av covid-19, innebærer at det fremdeles vil kunne være reiserestriksjoner ved semesterstart høsten 2021, eller på det tidspunktet studenten må bekrefte skolepengeinnbetaling.

Flere land stiller også krav om dokumentasjon på vaksine, noe som vil være vanskelig for studenter i aldersgrupper som får andre vaksinedose i løpet av høsten.

Mange studenter er i gang med en utdanning de skal tilbake til, samtidig som nye studenter og elever ønsker å kunne ta utdanning i utlandet studieåret 2021–2022. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å videreføre unntakene slik at studenter og elever kan ta planlagt utdanning.

Forutsigbar økonomi

For å sikre at studenter og elever skal kunne følge normal studieprogresjon til tross for at mange ikke vil kunne reise til lærestedet ved semesterstart høsten 2021, vil læresteder i utlandet trolig gjøre tilpasninger i undervisningen. For eksempel vil studenter og elever kunne følge utdanningen nettbasert eller samlingsbasert i starten av semesteret, med mulig normalisering av undervisningssituasjonen etter hvert. I en slik situasjon er det viktig at økonomien er forutsigbar for studentene.

Les mer på regjeringen.no

 

Les også