Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mennesker som jobber sammen
33 prosent av de spurte svarer at virksomhetene bruker konsulenter i stor eller svært stor grad

Konsulentbruk i statlig sektor

Publisert: 8. juli 2022

Denne undersøkelsen ser på omfanget på bruk av konsulenter i statlig sektor.

Tekna ønsket med denne undersøkelsen å se mer på følgende spørsmål:

  1. Hvilke utfordringer har virksomhetene med å rekruttere og beholde teknologisk og naturvitenskaplig kompetanse?
  2. Hvor utbredt er bruken av konsulenter i statlig sektor og hvorfor?
  3.  Hva blir konsulenter brukt til i statlig sektor?

Undersøkelsen ble sent til totalt 90 tillitsvalgte i statlige virksomheter, av disse var det 69 som svarte på vegne av sine virksomheter. Disse representerer 7016 Tekna-medlemmer som totalt utgjør 74 prosent av de 9455 medlemmene i statlig sektor (per 31. mars 2022).

Rekruttering og kompetansebehov

26 prosent av de tillitsvalgte mener at virksomheten de er ansatt i klarer å rekruttere folk med relevant teknisk-naturvitenskapelig utdanning når det er behov for det. 22 prosent mener det er vanskelig å rekruttere folk med relevant bakgrunn, der de jobber.

88 prosent av de tillitsvalgte, mener det er vanskelig å rekruttere fra enkelte fagområder. De som svarte at det er vanskeligere å rekruttere fra enkelte fagområder, fikk et åpent oppfølgingsspørsmål om hvilke fagområder det er vanskelig å rekruttere fra. Det er vanskeligst å rekruttere fra IT/IKT. Man sliter også med å få tak i teknisk naturvitenskapelig kompetanse innen planfag, klima/miljø/beredskap, byggfag og samferdsel i statlig sektor, tillegg til generelle jobber innen prosjektledelse, forskning og utredning.

Høy turnover

Under halvparten, 42 prosent, svarer at de i all hovedsak klarer å beholde folk med teknologisk og naturvitenskapelig bakgrunn i deres virksomhet.

Samtidig er 85 prosent bekymret over turnoveren blant ansatte med teknologisk og naturvitenskaplig bakgrunn. Over halvparten 54 prosent, mener at den høye turnoveren gjør det vanskelig for virksomheten å gjennomføre de oppgavene den skal. Til sammenligning svarer 33 prosent at arbeidsgiver bekymrer seg for turnoveren. Dette viser at det er forskjell på hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker ser på situasjonen i den enkelte virksomhet.

52 prosent mener at de viktigste faktorene for å rekruttere og beholde ansatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning er konkurransemessig lønn. 52 prosent svarer at faglige karriereveier er viktig, mens 38 prosent svarer at det er interessante oppgaver som skal til.

Stor bruk av konsulenter

33 prosent av de spurte svarer at virksomhetene bruker konsulenter i stor eller svært stor grad

31 prosent svarer at den viktigste grunnen til at det brukes konsulenter er at det er behov for en spisskompetanse man ikke har i virksomheten. 28 prosent svarer at det er fordi arbeidsgiver mener det er riktig å bruke konsulenter til å løse enkelte oppgaver. 26 prosent svarer at det er for at bedriften skal kunne levere på oppgavene i tide

74 prosent av de tillitsvalgte svarer konsulentoppgavene kunne ha vært løst av egne ansatte. Kun 29 prosent mener at virksomhetene har den nødvendige kompetansen for å løse visse oppgaver.

Les hele undersøkelsen her

 

Les også