Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg
Tiden er mer enn moden for å få på plass bedre ordninger for hjemmekontor, mener Tekna presidenten

Aktuelt

Mange ønsker hjemmekontor - ordninger må på plass før folk blir syke 

Publisert: 25. jan. 2021

3 av 4 teknologer ønsker å fortsette med hjemmekontor også etter koronapandemien. Men nå melder både fysisk og psykisk slitasje seg hos mange etter flere måneder på hjemmekontor med dårlig tilrettelegging.

Det viser en undersøkelse Tekna har gjort blant sine medlemmer.  

- Vi ser at dette blir langvarig, og kanskje til og med permanente ordninger, samtidig som alt for få har avtaler om hjemmekontor. Vi må begynne det nye året med å få på plass individuelle avtaler, bedre tilrettelegging, samtidig som vi må få på plass et oppdatert regelverk, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg.  

Hun mener at høyt utdannede verdsetter fleksibiliteten ved hjemmekontor, men at bedre tilrettelegging nå må på plass for å unngå helseproblemer. 

Lise Lyngsnes Randeberg i TV 2 studio
Tekna president, Lise Lyngsnes Randeberg i TV2 nyhetskanalen for å snakke om hjemmekontor og bedre tilrettelegging.

Flere sliter psykisk 

28 prosent av medlemmene oppgir at de opplever en større grad av helseutfordringer, og både fysisk og psykisk slitasje som følge av hjemmekontor.  35 prosent sier at de føler seg isolert eller ensom og 12 prosent svarer at de har følt seg så nedstemt at de har hatt behov for å snakke med noen om det.  

-Dette er alvorlig og må tas tak i. Her har arbeidsgiver et stort ansvar. Partene på arbeidsplassen må involveres og lederen må følge opp de ansatte tettere, slik at man faktisk plukker opp de som sliter psykisk og iverksetter nødvendige tiltak, sier Randeberg.  

Les TV2 saken her

Dårlig tilrettelegging gir helseplager 

Tekna presidenten er bekymret for dårlig tilrettelegging av hjemmekontoret og følgene dette får for arbeidstakere. 16 prosent oppgir at de har fysiske helseplager som følge av slitasje på hjemmekontor, samtidig viser undersøkelsen at over halvparten (56%) av medlemmene ikke har fått tilbud om ergonomisk utstyr fra arbeidsgiver.  

- Arbeidsgivere har i større grad sørget for at ansatte har nødvendige digitale verktøy. Når det gjelder øvrig fysisk tilrettelegging av hjemmekontoret, har de fleste både skaffet og betalt for dette selv, og mange opplever at de fortsatt mangler nødvendig utstyr. Det er for dårlig når mange snart nærmer seg et år på hjemmekontoret, sier Randeberg 

Jobber mer 

Undersøkelsen viser at 4 av 10 synes det er vanskelig å skille mellom jobb og privatliv på hjemmekontoret. 3 av 10 sier også at de jobber flere timer nå enn før, og 8 av 10 av medlemmene svarer at egen produktivitet er uendret eller økt.  

- Vi ser at arbeidsmiljøet scorer negativt når det gjelder å balansere privatliv og arbeidsliv og helserelaterte forhold. Det er ikke meningen at folk over tid skal jobbe både mer, være tilgjengelig flere timer i døgnet, samtidig som de er mer produktive uten å få kompensert for det, sier Randeberg.  

Avtaler må på plass 

Tekna presidenten mener det er avgjørende at arbeidsgivere begynner det nye året med å få på plass individuelle avtaler om hjemmekontor. Hele 82 prosent av Teknas medlemmer svarer at de ikke har inngått en avtale.  

-Forskrift om hjemmekontor slår fast at arbeidsgiver må inngå avtale om hjemmekontor med den enkelte ansatte. Situasjonen vi står i nå kan ikke lenger sies å være en unntakstilstand, men den nye normalen. Vi trenger derfor å få på plass et fleksibelt og individuelt tilpasset regelverk, der de tillitsvalgte er involvert, avslutter Randeberg.  

Se hele undersøkelsen her

Om undersøkelsen:  

  • Hovedfokuset i undersøkelsen er erfaringer knyttet til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø ved hjemmekontoret.  
  • Undersøkelsen var tilgjengelig i perioden 27. november til 10. desember.  
  • Endelig samlet svarprosent for hele utvalget er 44 % (2986 svar fra 6767 i utvalget). 
  • 64 % blant tillitsvalgte og 44 % prosent blant medlemmer og 34 % blant ledere i utvalget har besvart undersøkelsen. Det tilsvarer henholdsvis 572 tillitsvalgte, 1820 medlemmer og 594 ledere. 
  • Tekna organiserer 87 000 medlemmer med mastergrad eller mer i teknologi eller realfag.   

Les også