Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg
Hadde forventet en mer kraftfull omstillingspakke (foto: Mikkel Moe)

Aktuelt

Grønn omstillingspakke: Ikke kraftfull nok 

Publisert: 30. mai 2020

Regjeringen la fredag fram den tredje tiltakspakken i forbindelse med Korona-krisen. Tekna har gitt innspill til regjeringens arbeid og hadde håpet på en mer kraftfull omstillingspakke.  

- Norge har bygget opp verdensledende kompetansemiljøer innen olje- og gassvirksomheten. Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi sikre at denne kompetansen ikke går tapt. Den grønne omstillingspakken er et viktig ledd i dette. Tekna hadde derfor håpet på en mer kraftfull pakke enn de 3,6 milliardene som kom i dag, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.  

Savner investeringsbeslutning på CCS 
Randeberg hadde også håpet på en investeringsbeslutning på karbonfangst og -lagring (CCS) i dagens omstillingspakke. 

- Det er viktig at fremdriften mot fullskala karbonfangst og -lagring (CCS) sikres. Karbonfangst og -lagring er avgjørende for å få ned klimagassutslippene og nå målene i Parisavtalen samtidig som Norge har en unik mulighet til å ta en lederposisjon på feltet internasjonalt, sier Randeberg.  

Randeberg er positiv til ekstrabevilgningen til de de teknisk-industrielle instituttene.  

-Dette har Tekna arbeidet for. Forskning og innovasjon er avgjørende for å sikre et grønt skifte og ny konkurransekraft i næringslivet og industrien i Norge. Det er derfor positivt at man har styrket forskning rettet mot næringslivet og grønn omstilling, sier Randeberg.  

Glad for at permitterte kan studere  
Dagens gladmelding var at de midlertidige reglene om å kombinere dagpenger med studier ble forlenget.  

Tekna er fornøyd med at regjeringen nå forlenger retten til å studere mens man mottar dagpenger. 

- Dette har vi etterlyst lenge. Vi frykter at mange av våre medlemmer blir permittert over lengre tid, og en forlengelse av ordningen som gjør det enklere for permitterte å benytte seg av de ulike tilbudene, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. 

 - Ved forrige oljekrise var det nettopp mulighet for å ta utdanning mens man mottok dagpenger som ble etterlyst da våre medlemmer mistet jobben. Vi vet at mange ønsker å oppdatere seg og videreutvikle sin kompetanse mens de er permittert, avslutter hun.  

 

Disse forslagene skal behandles i Stortinget de neste ukene. Tekna kommer til å gi innspill til forbedringer. Send oss gjerne dine innspill til [email protected].  

Les Teknas innspill her

Les også