Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg foran Stortinget
Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg

Politisk

Flere gode tiltak i ny krisepakke

Publisert: 31. mars 2020

Den tredje krisepakken ble i dag presentert i Stortinget. Tekna stiller seg positive til flere av tiltakene i den nye pakken.

– Tekna er glad at miljøteknologiordningen og at investeringsbeslutning for karbonfangst og lagring fremskyndes, selv om vi gjerne skulle hatt beslutning i 2020 og ikke vente til 2021 slik det fortsatt legges opp til, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

Viktig for norske arbeidsplasser

– Karbonfangst og lagring er viktigere nå enn noen gang tidligere for å trygge arbeidsplasser fremover, sier Randeberg.

For Tekna er beslutningen om å starte karbonfangst- og lagring (CCS) i Norge viktig for norske arbeidsplasser, for norsk industri og for miljøet. -Industrien har ventet på denne avklaringen i mange år. Denne satsingen vil skape nye arbeidsplasser i en oljenæring som nå er i omstilling, sier Randeberg.

Økte midler til vedlikehold

I tillegg til en pakke for å få i gang grønne investeringer i form av havvind og karbonfangst, er det også foreslått at vedlikeholdsarbeid prioriteres i krisepakken.

– Tekna støtter forslagene om økte midler til vedlikehold av vår felles infrastruktur. Det viktigste nå er holde aktiviteten oppe i bedriftene som rammes av kansellerte oppdrag, sier Randeberg.

Tekna har tidligere påpekt at vedlikeholdet på vei og bane må opp, slik at togene går som de skal, i tillegg til å forebygge ras og flomskader.

Vil ha kompetanseheving for høyt utdannede.

Tekna presidenten er ikke fornøyd med dagens tiltak innen kompetanseheving.

– Vi er skuffet over at man ikke gjør noe med regelverket for høyt utdanna permitterte som ønsker å kombinere dagpenger med kompetanseheving. At permitterte bruker tid på kompetanseutvikling er viktig for både bedriftene og samfunnet som helhet, sier Randeberg.

Tekna er samtidig glad for at det er kommet 400 millioner på kompetanse med tilbud om kurs og etterutdanning for arbeidsledige og permitterte. Mesteparten av midlene tildeles via fylkeskommunen til blant annet bedriftsintern opplæring (BIO).

– Det er viktig at tilbudene gjøres relevante også for dem som allerede har en høy utdanning, men som trenger å omstille seg eller øke egen kompetanse for å komme inn i arbeidsmarkedet igjen, sier Randeberg.

Tekna kjenner sine medlemmer godt og har selv klar å utvikle treffsikre kompetansekurs, men nå er det behov for en ny omdreining for denne gruppen gjennom økt offentlig innsats.

– Vi samarbeider gjerne med bedriftene om å kunne gi gode og treffsikre tilbud, avslutter Radeberg.

Bli medlem og få juridiske råd

Ikke stå alene i en usikker periode, bli medlem av Tekna og få svar på det du lurer på av våre jurister.

Les også