Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Portrett av Lise Lyngsnes Randeberg
Skolene må få ressurser og bistand til bedre smittevern, mener Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg

Aktuelt

Etterlyser bedre smittevern

Publisert: 25. aug. 2020

Tekna etterlyser bedre retningslinjer, oppfølging og ressurser til arbeidet med smittevern i den videregående skolen.

- Skolene må få ressurser og bistand til å vurdere mulige løsninger og smitteverntiltak ut fra skolens størrelse, antall elever og kontorforholdene til lærerne, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

De siste ukene har rundt 190 000 elever tatt fatt på et nytt skoleår på over 400 videregående skoler rundt om i Norge. Tall fra SSB viser at det i fjor var nærmere 27 000 lærere ansatt ved disse skolene i tillegg til annet personale.

For dårlig smittevern


- Det er paradoksalt at det i videregående skole er dårligere smittevernstiltak enn det vi ser ved mange hoteller og andre steder som samler mer enn 20 mennesker. Videregående skoler samler elever og lærere fra større geografiske områder enn barne- og ungdomsskoler, og et utbrudd kan derfor medføre en bredere smittespredning regionalt, sier Randeberg.

Randeberg påpeker at det allerede er tilfeller der videregående skoler må stenge helt ned på grunn av smitteutbrudd.

- Lektorene våre er bekymret. De er tydelige på at smittevernsarbeidet i videregående skoler må opprioriteres nasjonalt, sier Randeberg.

Bekymrede lektorer


Hun forteller at fagforeningen Tekna har mottatt flere bekymringsmeldinger fra lektormedlemmer og tillitsvalgte i skolen om situasjonen. Flere melder om at veilederne fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet er vanskelig å overholde i praksis.

-Én-meters regelen i klasserommene er en utopi når klassene er store og det er nærmest umulig å begrense nærkontakt mellom lærer og elev siden de har ulike programfag i tillegg til fellesfagene i egen klasse. «Kohortene» mikses og endres flere ganger om dagen, forteller Randeberg.

Randeberg mener undervisningen må organiserer på alternative måter som begrenser smittespredning.

-Noen fag kan være digitale, klassen kan deles inn i mindre faste grupper og elevtallet på skolen kan reguleres med å lage en «skiftordning» for hvilke dager de skal møte på skolen og hvilke dager de skal ha hjemmeundervisning. Lærerne bør i større grad legge opp til hjemmekontor og møter på digitale plattformer og slik begrense sin tilstedeværelse på skolen til undervisningstimer, mener Randeberg.

Krever ekstra bevilgninger


Tekna mener det må gis ekstra bevilgninger til fylkeskommunene for å dekke utgifter til bedre smittevernorganisering i de videregående skolene.

-Grunnskolen som har en mindre smitterisiko og en lettere klasseinndeling har fått ekstramidler, da er det merkelig at videregående skole ikke får tilført ressurser for bedre smittevernstiltak. Nå er det viktig å hente inn hjelp fra fagpersoner med høy kompetanse på smittevern til fylkeskommunene og skolene. Slik situasjonen er i dag skaper det utrygghet og frustrasjon for våre lektorer og en økt risiko for regional smittespredning i fylkene, avslutter Randeberg.

Les også