Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av et sykehus operasjonsrom

Aktuelt

Enighet i sykehusoppgjøret

Publisert: 4. des. 2020

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehusene. Resultatene er på nivå med frontfaget.

Det er nå oppnådd enighet på økonomidelen i alle Akademikernes avtaler.

- Frontfaget blir i for stor grad brukt som en fasit for de lokale forhandlingene. Dette er uheldig fordi man mister nødvendig fleksibilitet lokalt, for eksempel for å kunne beholde kompetanse. Våre tillitsvalgte har allikevel gjort en formidabel innsats i oppgjøret, sier leder av Akademikerne helse Rune Frøyland.

Gode forhandlinger

Akademikernes tillitsvalgte beskriver gode forhandlinger på tross av at det har vært nødvendig med drøftinger også på digitale flater på grunn av koronasituasjonen.

Enighetene gjelder Spekters forhandlingsområder 10 - Helseforetak, samt 13 - Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. For område 13 var det nødvendig med forhandlinger mellom de sentrale partene for å avslutte oppgjøret. Med dagens enighet er alle de lokalt inngåtte avtalene (B-avtaler) for oppgjøret godkjent.

- Vi har krevd revidering av formuleringer om arbeidstid på reise i de lokale avtalene i tråd med ny rettstilstand etter blant annet en høyesterettsdom som konkluderer med at reisetid er arbeidstid. Vi har i liten grad fått gjennomslag for kravet. Det er avtalt et etterarbeid mellom partene om arbeidstid på reise, sier Frøyland.

 

Les også