Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Sonia Monfort Roedelé signerer
Forhandlingsleder i Tekna og Akademikernes leder i forhandlingene med Samfunnsbedriftene, Sonia Monfort Roedelé

Aktuelt

Enighet i Samfunnsbedriftene: Ny avtale styrker det organiserte arbeidslivet

Publisert: 9. juni 2022

– Akademikerne er glad for at hovedtariffavtalen med Samfunnsbedriftene vektlegger kompetanseutvikling, og styrker de tillitsvalgtes rolle, sier Sonia Monfort Roedelé. Hun har ledet Akademikernes forhandlinger med Samfunnsbedriftene.

Torsdag 9. juni kom Akademikerne kommune, LO kommune, YS kommune og Unio til enighet med Samfunnsbedriftene i hovedoppgjøret om Bedriftsavtalen, hovedtariffavtalen for selvstendige bedrifter i kommunal sektor. Akademikerne er nest størst i avtaleområdet, og vokser mest i antall ansatte.

Samfunnsbedriftene har ambisjoner om å utvikle og satse på bærekraftige løsninger på sine arbeidsplasser. Ved oppstart av forhandlingene vektla Akademikerne at det nettopp derfor er viktig at Samfunnsbedriftene er attraktive for Akademikernes medlemmer.
Akademikerne har fått gjennomslag for at kompetanseutvikling blir en egen, utvidet bestemmelse i avtalen. Forhandlinsleder i Teknja og Akademikernes leder i forhandlingene med Samfunnsbedriftene, Sonia Monfort Roedelé, forklarer at kompetanseutvikling er helt avgjørende for å rekruttere og beholde høyt utdannede.

- Det er positivt at de tillitsvalgte nå skal tas med på drøftinger om bedriftenes fremtidige kompetansebehov, og partene skal utarbeide en plan for de ansattes kompetanseutvikling.

En annen viktig seier for Akademikerne er at ansatte over 60 år, som har mer i lønn enn tilsvarende 6 ganger G, får full opptjening av feriepenger. Hittil har dette vært avgrenset til 6 G.

Andre endringer i avtalen handler blant annet om å gjøre strukturen i lønnskapittelet mer forståelig. I tillegg skal tillitsvalgte involveres når lønnsjusteringen til de uorganiserte avtales, noe Akademikerne mener er viktig for å fremme det organiserte arbeidslivet.

Akademikerne er også fornøyde med endringene i bestemmelsen om lønnssamtalen:

- Arbeidsgiver skal nå aktivt informere de ansatte om muligheten for å ha en lønnssamtale, noe som er viktig for at våre medlemmer. Lønnssamtalen er viktig for å kunne påvirke egen lønn. Det skal lønne seg å ta høy utdannelse, sier Roedelé.


Det nye navnet på avtalen er Bedriftsavtalen, med undertittel Hovedtariffavtalen for selvstendige bedrifter i kommunal sektor. Avtalen vil nå også omfatte selvstendige havner i kommunal sektor.

 

Les også