Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Vidar Hansen med mikrofon foran storskjerm
-Vi skal fortsatt være en tydelig stemme i samfunnsdebatten, sa Teknas visepresident Vidar Hansen på høstens første dialogmøte i Oslo.

Aktuelt

Dialogmøtene i gang: -Tekna skal være der for medlemmene

Publisert: 15. okt. 2020

-Målet er å være til stede for medlemmer og tillitsvalgte som trenger Tekna i en krevende hverdag.

På mange måter er dette en av hovedkonklusjonene i visepresident Vidar Hansens oppsummering av hva foreningen gjorde da pandemien traff Norge. Den inngikk i Hovedstyrets presentasjon under dialogmøtet i Oslo i går, hvor man også informerte og diskuterte kommende saker på representantskapsmøtet til neste år. Mye av hensikten med dialogmøtene er å fange opp signaler fra medlemmene gjennom deres tillitsvalgte. De ledes av Hovedstyrets representanter, og er en viktig arena for menings- og ideutveksling over hele landet.

Støtte og informasjon i en vanskelig tid

Sammen med hovedstyremedlem Bjørn Harald Snersrud gikk visepresidenten gjennom hva Tekna gjorde da pandemien kom.

-Mange medlemmer ble permittert eller mistet jobben, sa Hansen, som også minnet om at arbeidsmiljøet og den psykiske helsen ble påvirket. I privat sektor ble permittering eller nedbemanning aktuelt i halvparten av bedriftene.

Informasjonsbehovet var svært stort. Det var derfor viktig for oss å gi støtte og relevant informasjon til medlemmer og tillitsvalgte. Snersrud viste til at Teknas juridiske vakttelefon doblet kapasiteten, og var raskt ute med tilpasset rådgivning og informasjon. Mye av virksomheten ble raskt flyttet over til digitale plattformer – kurs, grunnopplæring, tariffkonferanser, medlemsmøter og årsmøter.

Foreningens nye nettsatsing hadde sterkt fokus på tilpassete brukeropplevelser og enkelt tilgjengelig informasjon for permitterte. I korona-krisen har Teknas samfunnstemme vært stor i alle kanaler, spesielt gjennom presidenten, studentlederen, advokatene og tillitsvalgte. Takket være et samarbeid mellom Tekna og NHO sikret vi at Tekna-medlemmene kan ta utdanning ved permittering og arbeidsledighet; noe som i lengre tid har vært en kampsak for oss.

Den faglige virksomheten la stor vekt på digitale konferanser og kurs, og lansering av nye tilbud som Karrierekompasset og samhandlingsplattformer for tillitsvalgte.

På møtet ble det også fokusert på den sterke medlemsveksten Tekna opplever. Foreningen nærmer seg 86 000 medlemmer med stormskritt.

Engasjementet var stort hos de fremmøtte, hvor det blant annet ble påpekt fra salen at nettopp utvikling av nye medlemstilbud, bedre nettsider og den økte synligheten i samfunnsdebatten er viktig for medlemmene i dagens situasjon.

-Tekna skal være der for medlemmer og tillitsvalgte som har krevende arbeidsdager, understreket Hansen. -Vi skal følge nøye med på situasjonen i arbeidsmarkedet, og at spillereglene overholdes. Vi skal gi kompetanse til fremtidens arbeidsliv, vi skal fortsette utviklingen av digitale tjenester og arrangementer, og vi skal fortsatt være en tydelig stemme i samfunnsdebatten.

Hovedstyret utfordret deltakerne i dialogmøtet om hvordan de kunne bidra i dette videre arbeidet, og mange gode innspill ble mottatt.

Forberedelse til R-møtet

På møtet ble også oppfølgingen av vedtakene fra forrige representantskapsmøte gjennomgått, sammen med de ulike fristene som må overholdes i forhold til det kommende representantskapsmøtet i Oslo 12.-13. juni 2021.

Dialogmøtet diskuterte også opptakskrav, etiske retningslinjer og oppfølgingsarbeid av Tekna 2020/24-straegiene.

Neste møter

Dialogmøtene fortsetter nå på følgende steder:

Kristiansand 15.10
(Bjørn Harald Snersrud og Elisabeth Line Haugsbø fra Hovedstyret)

Stavanger 15.10
(visepresident Vidar Hansen fra Hovedstyret)

Trondheim 22.10
 (president Lise Lyngsnes Randeberg og Elisabeth Line Haugsbø fra Hovedstyret

Bergen 26.10
(visepresident Vidar Hansen og Elisabeth Line Haugsbø fra Hovedstyret)

Bodø 30.10.
(Bjørn Harald Snersrud og Margrethe Esaiassen fra Hovedstyret)

Jevnaker 30.10
(president Lise Lyngsnes Randeberg fra Hovedstyret).

Nytt av året er at det arrangeres et rent digitalt dialogmøte for de som ikke kan eller ønsker å delta på de fysiske møtene. Dette blir avholdt 2. november, og ledes av Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg. 

Les også