- Det er en viktig dag for våre fagmiljøer i akademia og industrien som har jobbet med CCS i mange år, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg om dagens vedtak

Aktuelt

CCS-vedtak: En god begynnelse, men anlegg to må på plass 

21. sep. 2020

Tekna er positive til regjeringens vedtak om karbonfangst ved Norcem i Brevik og lagring av CO2 i Nordsjøen.

– Dette er en viktig beslutning for industrimiljøene som har jobbet med dette i lang tid. Samtidig er vi svært utålmodige etter å få på plass et anlegg nummer to, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.  

Tekna har i lang tid jobbet for å få på plass et industriprosjekt for karbonfangst- og lagring (CCS) i Norge. I dag presenterte regjeringen sine planer for et anlegg i Brevik.  

- Det er en viktig dag for våre fagmiljøer i akademia og industrien som har jobbet med CCS i mange år, uten å miste troen på dette som en viktig løsning for klimaet, og for norsk industri. Nå er vi endelig i gang. EU forsterket sine klimamål i forrige uke, og med regjeringens presentasjon av «Langskip»-prosjektet i dag tror vi flere karbonfangst- og lagringsprosjekter kommer, sier Randeberg. 

Ønsker to anlegg 

Hun advarer samtidig regjeringen mot å senke ambisjonene for norsk CCS.  

- Tekna mener det er en dårlig ide å ekskludere søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud fra prosjektet. To karbonfangstanlegg fra start gir nødvendig robusthet i verdikjeden, spesielt i de første, kritiske årene før driften er stabil på de nye anleggene, sier Lise Lyngsnes Randeberg.   

Tekna registrerer at regjeringen er avventende til å ta regningen for CO2-fangst på anlegget på Klemetsrud nå, selv om regjeringen selv peker på Klemetsrud som eviktig prosjekt.  

For Tekna er det ikke avgjørende om det er staten, EU eller Fortum Oslo Varme som kommer opp med finansieringen. Vi vil arbeide for at Stortinget forbedrer den statlige delen av finansieringen gjennom budsjettbehandlingen i høst. Det gir ingen mening at Klemetsrud-prosjektet stopper opp, når en ny industri i denne skalaen skal rulles ut. Suksess-kriteriet er volum, og da må flere industrier enn sement komme i gang, avslutter hun. 

 

Les også