Representantskapet består av 210 representanter som velges på årsmøtene i Teknas ulike organisasjonsledd. Representantskapet samles hvert annet år, og omtales gjerne som R-møtet.

Det formelle R-møtet startet lørdag 10. juni kl. 09:00 og ble avsluttet søndag 11. juni kl. 16:00. 

Her kan du se opptak fra møtet:

Lørdag 10. Juni 2017

Søndag 11. Juni 2017

<

Sist oppdatert: 11. juni 2018