Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kari Tønnessen Nordli
Forhandlingsleder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli håper staten nå ser alvoret i konflikten.

Aktuelt

Akademikerne trapper opp streiken: – Nå må staten forstå alvoret

Publisert: 29. mai 2024

– Vi streiker ikke med lett hjerte, vi vet at det får konsekvenser, men vi trapper opp streiken for å få staten til å forstå alvoret, sier leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli.

Fra og med mandag 3. juni tar Akademikerne ut ytterligere 378 medlemmer i streik. Da vil det samlede streikeuttaket til Akademikerne være på over 2250.  Det er tatt ut 97 nye Tekna-medlemmer fra mandag, noe som tar totalen opp til 475 Tekna-medlemmer i streik.

Akademikerne øker uttaket med 157 medlemmer i de virksomhetene som allerede er berørt av streiken. I tillegg tar vi ut 221 ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 

– Når våre medlemmer er ute i streik, forsinkes viktige funksjoner og prosesser i samfunnet, sier Nordli. 

Eksempler på konsekvenser:  

Staten gir dårlige svar

– Streikens konsekvenser har ikke gjort merkbart inntrykk på staten. Det gir oss ikke noe annet valg enn å trappe opp streiken ytterligere, sier Kari Tønnessen Nordli. 

Hun mener staten nå må forstå alvoret.

Sju av ti statlige virksomheter oppgir at de har store utfordringer med å beholde og rekruttere høyt utdannede. Dette burde gjøre et større inntrykk på staten enn det vi har sett til nå. Vi har utfordret staten på hvordan problemene med å beholde og rekruttere høyt utdannede i virksomhetene skal løses. Så langt har staten ikke svart, sier Nordli. 

Her kan du lese mer informasjon om streiken.

Vi bøyer ikke av

- Ingen kan være i tvil om vår posisjon. Statens tilbud er en dårligere avtale enn den vi har. Derfor kommer vi ikke til å bøye av for statens krav om en felles tariffavtale. Når staten er villig til å la oss beholde vår egen tariffavtale, er vi villige til å gå tilbake til forhandlingsbordet, sier Nordli. 

 

Første uttak 24. mai

 

 

 

 

Virksomhet

Antall

Sted

 

Arbeidstilsynet

48

Oslo

 

Finansdepartementet

111

Oslo

 

Forsvarets Forskningsinstitutt

1

Kjeller

 

Landbruks- og matdepartementet

51

Oslo

 

Kripos

151

Oslo

 

Mattilsynet

222

Oslo

 

Norges vassdrags- og energidirektorat

290

Oslo/Hamar

 

Oslo Politidistrikt

229

Oslo/Bærum

 

Samferdselsdepartementet

66

Samferdselsdepartementet

 

Statens Jernbanetilsyn

27

Oslo

 

Til sammen

1196

 

Opptrapping 27. mai

 

 

 

 

Virksomhet

Antall

Sted

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

124

Oslo

 

Arbeidstilsynet

99

Trondheim

 

Direktoratet for medisinske produkter

201

Oslo

 

Finansdepartementet

5

Oslo

 

Helse- og omsorgsdepartementet

98

Oslo

 

Mattilsynet

34

Trondheim

 

Norges vassdrags- og energidirektorat

58

Trondheim

 

Oslo politidistrikt

50

Oslo/Bærum

 

Samferdselsdepartementet

1

Oslo

 

Statens jernbanetilsyn

9

Trondheim

 

Til sammen

679

 

 

 

 

 

Opptrapping 29.05

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

3

Oslo

 

Direktoratet for medisinske produkter

15

Oslo

 

Helse- og omsorgsdepartementet

5

Oslo

 

Landbruks- og matdepartementet

9

Oslo

 

Mattilsynet

23

Region Stor-Oslo og region Midt

 

Norges vassdrags- og energidirektorat

36

Oslo/Trondheim/Hamar

 

Oslo politidistrikt

68

Oslo

 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

224

Oslo

 

 

381

 

Uttak til sammen

 

 

 

 

Sammenlagt etter tredje uttak

2258

 

 

Tabell med oversikt over alle streikende brutt ned på virksomhet og arbeidssted oppdateres løpende etter beste evne på akademikerne.no

Akademikerne behandler dispensasjonssøknader løpende. Tallene vil derfor kunne endres.

Les også