Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli sier Akademikerne nå streiker for at utdanning skal lønne seg.

Aktuelt

Akademikerne går ut i streik – Staten går baklengs inn i fremtiden

Publisert: 24. mai 2024

Akademikerne, er den største hovedsammenslutningen i staten, og vil ikke akseptere en tariffavtale som er dårligere for våre medlemmer enn avtalen vi har i dag. Vi streiker for å beholde en avtale som sikrer at utdanning gir uttelling på lønnsslippen, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.

Etter over syv timer mekling på overtid, er det klart: det ble ikke enighet mellom Akademikerne og Staten. Dermed blir det streik fra og med fredag 24. mai kl 07.37.

1240 medlemmer av Akademikernes medlemsforeninger går ut i streik fredag morgen. Streiken trappes opp med ytterligere 700 medlemmer fra mandag 27. mai. 

Les også: Akademikerne trapper opp streikeuttaket i staten

Blant de streikende var det i første omgang 265 Tekna-medlemmer som ble tatt ut. 120 nye blir tatt ut fra mandag, og flere vil bli tatt ut etterhvert som streiken trappes opp  

Statens tilbud er et skritt tilbake til en gammeldags avtale som er dårligere for våre medlemmer

I opptakten til årets hovedtariffoppgjør i staten har statens personaldirektør vært tydelig på at hans oppdrag først og fremst er politisk og kommer fra regjeringen. Oppdraget har vært klart: Akademikerne skal tilbake på en tariffavtale som er tilpasset LOs interesser. Staten har i årets statsoppgjør presset Akademikerne ut i konflikt. De statlige virksomhetenes behov for å beholde og rekruttere den kompetansen de trenger for å løse sine samfunnsoppdrag, er blitt underordnet behovet for å tekke regjeringens støttespillere i LO. Dette er nok et eksempel på denne regjeringens reverseringspolitikk.

– Statens avtaleforslag brøt med de prinsippene vi har vært enig med staten om siden 2016. Statens krav ville igjen gitt våre medlemmer et mer innviklet og gammeldags lønnssystem med dårligere lønnsutvikling, sier Kari Tønnessen Nordli.

Les mer om lønnsoppgjøret i staten her

Dette må du vite om streik i staten

Derfor er egen avtalemodell viktig for Akademikerne:

Akademikernes avtalemodell er viktig for å sikre høyt utdannede en god lønnsutvikling.

– Sentrale forhandlinger har aldri lønt seg for våre medlemmer. Gjentatte oppgjør med lavtlønnsprofil og store sentrale kronetillegg har tidligere ført til at høyt utdannede har fått en dårlig lønnsutvikling over tid.

Akademikerne mener utdanning må gi uttelling på lønnsslippen.

– Det statlige tariffområdet har i dag en svært sammenpresset lønnsstruktur, og verdsettelsen av akademisk kompetanse er på et bunnivå. Det har gjort det vanskelig for de statlige virksomhetene å beholde og rekruttere den kompetansen de trenger for å kunne levere tjenester som samfunnet trenger, fortsetter hun.

Akademikernes avtalemodell sikrer at alle lønnsmidlene i hovedoppgjøret fordeles rett ut til virksomhetene i staten. Gjennom kollektive lokale forhandlinger, hvor alle virkemidler kan tas i bruk, kan de lokale tillitsvalgte sammen med arbeidsgiver bruke lønnsmidlene på en effektiv måte slik at virksomheten når sine mål.

– Det er de lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere som sammen best ser hvordan lønnsmidlene kan brukes mest effektivt.

Forhandlingsleder i Tekna stat Linn Guste-Pedersen understreker at det er viktig at hele Tekna og Akademikerfellesskapet nå står samlet bak streiken og de streikende. 

– Selv om det i første omgang bare er noen medlemmer som er tatt ut, er dette en streik for alle Tekna-medlemmer og alle Akademiker-foreninger. Det er viktig at vi nå støtter opp om streiken og det viktige budskapet om at utdanning og kompetanse må lønne seg, og at vi kjemper for å beholde et system som gjør staten i stand til å rekruttere og beholde kompetanse, sier hun. 

Linn Guste-Pedersen smiler vika-terrasen Tekna
Forhandlingsleder i Tekna stat Linn Guste-Pedersen mener alle Tekna-medlemmer må støtte opp om streiken og de streikende.

Les også