Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
I 2022 får du fullt fradrag for hele Tekna-kontingenten.
Du får fullt fradrag for hele Tekna-kontingenten.

Aktuelt

2023: Økt fradrag for Tekna-kontingenten

Publisert: 6. des. 2023

I 2023 er fradraget for fagforeningsmedlemskap 7 700 kroner. I 2024 øker summen du kan trekke fra til 8 000 kroner.

– Denne økningen styrker økonomien til fagorganiserte arbeidstakere, og gjør det lettere å være fagorganisert, sier Helene Johnsen, som er direktør for marked og medlemsservice i Tekna.

– Det er viktig å være klar over at du kan spare inn betydelige beløp på å benytte deg av de bank- og forsikringstilbudene som Tekna har forhandlet seg fram til, sier Johnsen.

Er du yrkesaktiv og betaler full kontingent, blir prisen for medlemskap kr 4 980 per år i 2023. I tillegg kommer den årlige kontingenten til lokalavdelingen din på mellom kr 144 og kr 300. 

Bli medlem i Tekna

Mye å spare

– Du bør sjekke de bank- og forsikringstilbudene du kan få gjennom ditt Tekna-medlemskap, sier Johnsen.  – Mange medlemmer opplever at de sparer over 10 00 kroner i året, når de benytter seg av våre avtaler på boliglån, forsikring og pensjon. Det at du har en fagforening i ryggen, som hjelper deg med lønn, karriere og faglig utvikling, er vanskelig å måle i kroner og øre, sier Johnsen. Hun minner også om viktigheten av å ha en forening i ryggen som ivaretar dine rettigheter på arbeidsplassen.

Det lønner seg å være Tekna-medlem

Billigst i starten

– Du som er nyutdannet, får rabatt på Tekna-kontingenten de tre første årene etter fullført mastergrad, sier Johnsen. Denne ordningen omfatter også avdelingskontingenten. Rabatten er som følger:

 1. år: 75 % rabatt
 2.  år: 50 % rabatt
 3.  år: 25 % rabatt
 4.  år: Ordinær kontingent

Dersom du går direkte videre på et nytt studium etter fullført master, betaler du fortsatt studentkontingent, forutsatt at du jobber mindre enn 50 prosent.

Se kontingentsatsene her

Arbeidsledig eller permittert?

Tekna gir fullt kontingentfritak til medlemmer som har mistet jobben eller er permittert og ikke mottar vederlag fra arbeidsgiver. Som helt eller delvis permittert, kan du få rabatt på kontingenten.

Øvrige rabatter på kontingenten:

 • Gifte og samboende der begge er medlemmer: Begge får 25 prosent rabatt.
 • Pensjonister over 62 år: 75 prosent rabatt, dersom summen av lønns- og næringsinntekt ved siden av pensjonen er under 1 G.
 • Doktorgradsstudier, eller andre videre studier utenfor ordinært arbeidsforhold: 75 prosent rabatt i inntil fire år.
 • Uførhet: Rabatt tilsvarende prosentvis uførhet, men maks 75 prosent rabatt. Vi trenger kopi av vedtaket fra NAV.
 • Medlemmer bosatt i utlandet: 50 prosent rabatt. Gis automatisk ved utenlandsk privatadresse.
 • Gründere med dette som hovedbeskjeftigelse betaler 50 prosent foreningskontingent i inntil to år etter oppstart. Rabatten gis i en oppstartsperiode på inntil to år dersom de er i mindre enn 50 prosent lønnet stilling annet sted.
 • Hvis du har begynt å jobbe etter bacheloren, men planlegger en master innen fem år, kan du i noen tilfeller fortsatt være medlem.

Fullt kontingentfritak

 • Omsorgspermisjon med mindre enn 2/3 lønn: Fullt fritak. 
 • Arbeidsledige
 • Personer som er 100 prosent permittert
 • Vernepliktige

Les også