Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik

Aktuelt

- Utfordring med manglende digital kunnskap i akademia

Publisert: 27. jan. 2022

En ny NIFU-rapport slår fast at både vitenskapelig ansatte og studenter mangler kunnskap for å utnytte ny digital teknologi i undervisningen. – En viktig rapport, som retter søkelyst mot kompetanseutfordringene innen digitalisering, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

I rapporten kommer det fram at studentene ikke har tilstrekkelig digital kompetanse for å nyttiggjøre seg mulighetene som ligger i nye digitale verktøy, på tross av at de er storforbrukere av digitale verktøy. Det påpekes også at en av de største utfordringene er relevant og tilstrekkelig kompetanse blant de fagansatte. Det pekes på utfordringer knyttet til en kombinasjon av teknisk kompetanse, tilgang til relevant utstyr og ikke minst et pedagogisk fundament for hvordan digital teknologi kan brukes.

- Vi kjenner godt til utfordringene som ligger i det svært raske digitale skiftet vi har hatt i Universitet- og høgskolesektoren (UH-sektoren) på grunn av pandemien. Vi mener det var svært uheldig at regjeringen Solberg la frem en krevende digitaliseringsstrategi for UH-sektoren uten hverken midler eller tiltak som kunne bidra til å implementere den. Det ble heller ikke etter regjeringsskiftet lagt midler i potten til å følge opp denne, sier Grøvik.

Etterlyser kompetanseløft

 

Grøvik mener undervisere trenger et digitalt kompetanseløft.

- Gjennom eksempelvis å innføre utdanningstermin, etter samme ordning som forskningstermin, vil ansatte få frigitt tid til kompetanseløft. På kort sikt må det prioriteres etter- og videreutdanning på dette området. Da må andre oppgaver settes på vent, sier han.

Grøvik mener også at ABE-kuttet har svekket det administrative leddet, og at dette er ressurser som kunne bidratt i betydelig grad til å lette arbeidet med tilrettelegging for digital undervisning.

- Nå må vi få et betydelig løft i ressurser til utvikling, fasilitering og anskaffelser av utstyr og digitale løsninger til bruk i undervisningen. I tillegg er det høyst uklart hvordan man nå skal praktisere regelverket om personvern, om opphavsrettigheter til digitale undervisningsproduksjoner og hvordan man som arbeidstaker skal forholde seg til pålegg om deling, opptak osv. Vi ser det er arbeid på gang, men det haster med avklaringer, sier Grøvik.

Bekymret studentleder

Studentleder i Tekna, Erlend Hermansen, er bekymret for at kullene som nå går ut, etter flere år med studier, har noe lavere kvalitet enn det vi kunne forventet.

- I en krisesituasjon som pandemien har satt oss i, er det urovekkende lav satsing på å sikre kvaliteten på undervisningen og en grundig vurdering av studentenes læringsutbytte. Det er ikke tilstrekkelig at ansatte får faglig påfyll om digital undervisning hvis ikke studenten klarer å utnytte det digitale verktøyet, sier Hermansen.

Les også