Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Marthe Øvrum

Aktuelt

- Positiv utredning om livslang læring

Publisert: 4. juni 2019

Markussen-utvalget, som har sett på hva som må til for å få et kompetanseløft i norsk arbeidsliv, la i dag frem sin utredning.

Utredningen «Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne" anbefaler mange gode tiltak i tråd med Teknas politikk.

Hovedstyremedlem Marte Øvrum var tilstede da ekspertutvalgets leder Simen Markussen overleverte utvalgets rapport til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, og 50 tiltak ble anbefalt.

- Flere av tiltakene er i tråd med Teknas innspill, deriblant å innføre insentiver for åpne for mer fleksibilitet i finansieringssystemet til universitet og høyskolesektoren til etter- og videreutdanningstilbud. Utvalget anbefaler å tilby kortere moduler som kan kombineres med jobb. Dette håper vi statsråden velger å følge opp, sier Øvrum.

Tekna har også spilt inn andre tiltak som ligger inn blant de femti anbefalte tiltakene. Blant disse er en gjennomgang av dagpengeordningen for arbeidstakere og arbeidsledige som ønsker å ta formell utdanning for å kunne utvikle sin kompetanse. Utvalget har også anbefalt å skrote den omstridte konverteringsordningen for stipendandelen, hvis deler av stipendet knyttes til fullføring av full grad.

Digital omstilling

- Samfunnet står overfor en stor digital omstilling, som vil kreve at vi stadig videreutvikler vår kompetanse. For at vi skal få på plass nødvendig omstillingskompetanse, må vi ha med oss universitet- og høgskolesektoren. Vi trenger mer fleksibilitet i universitet- og høgskolesektoren, ikke mindre, oppfordrer Øvrum.

Hun vil likevel understreke at de foreslåtte tiltakene ikke må gå utover universitetenes og høyskolenes evne til å utføre sitt samfunnsoppdrag eller gratisprinsippet i høyere utdanning. Utvalget mener gratis utdanning fortsatt skal være hovedregelen i Norge. Dette er i tråd med både regjeringen og Teknas politikk.

- Finansieringen av tiltakene må ikke hentes fra midlene som allerede brukes til utdanning og forskning i sektoren. Det viktigste grunnlaget for livslang læring er å ha en god utdanning i bunn. Det er viktig at vi bygger livslang læring på det fundamentet vi allerede har, heller enn å sette fulle gradsløp og kompetanseutvikling opp mot hverandre, understreker hun.

Les rapporten her

 

 

Les også