- Livslang læring er avgjørende

- Teknologer trenger kompetanseutvikling, både i bredden og dybden, sier generalsekretær i Tekna Line Henriette Holten. Hun deltar i debatt på Lerchendalkonferansen i Trondheim med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

- Vi få på plass et kompetanseutvklingstilbud som også treffer de små og mellomstore bedriftene. De har andre behov og utfordringer enn de største virksomhetene, sier Holten.

Hun får støtte av Nybø, som også ser utfordringen med å etablere et system som treffer alle ansatte, og bedrifter i alle størrelser.

- I kunnskapsdepartementet jobber vi med koblingen mellom akademia, studentene og næringslivet. Studieprogrammene må bli mer relevante i forhold til hva næringslivet etterspør, sier statsråden.

Hun mener en stor utfordring er hvem som skal finansiere etter- og videreutdanning, uten å utfordre gratisprinsippet i norsk utdanning.

- Prinsippet står sterkt, samtidig er det under press ved at mange nå utdanner seg utenom et tradisjonelt utdanningsløp. dette må vi finne en løsning på, sier Nybø.

Iselin Nybø mener Norge er godt rustet på kompetanse.

- Vi vektlegger at kompetanse, forskning og utdanning skal gjennomsyre hele regjeringen og det politiske system. Skal vi løse de store utfordringene som klima, digitalisering og energi er vi avhengig av utdanning, forskning og kompetanse, sier Nybø.

 

 

 

 

 

Publisert: 6. februar 2019